Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Türkiye Deneyimine Kapsamlı Bir Bakış

Çalışmanın adı: Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Türkiye Deneyimine Kapsamlı Bir Bakış

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: A.Şuğle.Çağlar,Uluslararası Çalışma Ofisi

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2009 ,Ankara.

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:

Amaç:

İçerik:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO ) ve Çocuk İşçiliği

Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC)

Çocuk İşçiliği: Küresel Bir Sorun

Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Doğası ve Yoğunluğu

2. Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Yolunda Ulusal Çabalar

Türkiye’nin Kalkınma Çerçevesi

Çocuk İşçiliğine Ulusal Yanıt

Çocuk İşçiliğine Karşı Özgün Ulusal Politika Geliştirilmesi

Başlıca Ulusal Kuruluşlar

3. ILO ‘nun IPEC Programı Aracılığı ile Teknik İşbirliği

IPEC’in Yaklaşımına Genel Bakış: Alanlar ve Stratejiler (1992-2007)

IPEC Programları (1992-1997)

IPEC Programları (1998-2003)

Zamana Bağlı Program (2004-2007)

Türkiye’de En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi (2005-2007)

4. Çıktılar ve Kazanımlar

Ortakların Geniş Bir İttifakla Harekete Geçirilmesi

Kapasitelerin Geliştirilmesi

Duyarlılık ve Sosyal Seferberliğin Artırılması

Çocuk İşçiliği Bilgi Tabanının Geliştirilmesi

Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Eğitimin Rolünün Artırılması

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve Sona Erdirilmesi İçin Bölge Tabanlı

Sürdürülebilir Modellerin Oluşturulması

Çocuk İşçiliği İzleme Sisteminin Geliştirilip Ülke Çapında Yaygınlaştırılması (Çii)

Ailelerin Güçlendirilmesi

5. Başarı Unsurları

İlk Kuşak IPEC Ülkesi Olarak Türkiye: Vizyon ve Sorumluluk

Siyasi Liderlik ve Taahhüt

Çocuklara Yatırım Konusunda Ulusal Sahiplenme ve Politik İstek

Ulusal Hedeflere Ulaşmada Üçlü Yapıda İşbirliği

Hükümetin Sosyo Ekonomik ve Yapısal Reformları: Ulusal İvme ve Fırsatlar

Uygun Mevzuat ve Yaptırım Mekanizmalarının Varlığı

Politika Geliştirme ve Tutarlılık

Kapsamlı ve Bütüncül Yaklaşım

Makro ve Mikro Düzey Bağlantıların Birleştirilmesi, Sektörel Stratejiler ve İşbirlikleri

Ortaklık ve Katılım

ILO Ankara Ofisi ve IPEC Yönetim Ekibi

6. Öğrenilen Dersler

Çocuk İşçiliği Konusunda Bilgi ve Anlayışın Geliştirilmesi ve Eylemleri Destekleyici Verilerin Toplanması

Kurumsal Gelişim ve Kapasite

Savunu ve Medya İttifakı

Çeşitli Açılardan Çocuk İşçiliği ile Mücadele

Eğitim ve Çocuk İşçiliği

Çabaların Yoğunlaştırılması

Dahil etme, birleştirme, bütünleştirme,

Sürdürülebilirlik

Çalışmaların Gerek Saha Gerek En Yüksek Ulusal Düzeylerde Yapılması

Doğrudan Müdahaleler

İleriye Yönelik Olarak Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi: Yol Haritası

Çalışan Çocuklar Bölümü: Stratejik Program Liderliği

İşveren ve İşçi Kuruluşları: Temel Yapılar

İl Eylem Komiteleri: Katılımcı Yaklaşım Modeli

Bağlantıların Güçlendirilmesi: Kapsam ve Ölçek Büyütme

Kaynakların Harekete Geçirilmesi: İletişim ve Diyalog

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk emeği.

Çocuk ve Sosyal Güvenlik

Çalışmanın adı: Çocuk ve Sosyal Güvenlik

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:  2014, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 95

Amaç:

İçerik:
ÇOCUKLAR VE HAKLARI
GENEL
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
TÜRK ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ
ÇOCUKLARIN DÜNYA GENELİNDEKİ
TÜRKİYEDE YAŞAYAN
ÇOCUKLARA İLİŞKİN BAZI DEMOGRAFİK GÖSTERGELER
ULUSLARARASI GÖSTERGELERE GÖRE TÜRKİYEDE ÇOCUKLAR
ÇOCUKLARA İLİŞKİN ULUSAL
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE ÇOCUKLAR
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE
5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

ÇOCUKLARA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK İSTATİSTİKLERİ
AKTİF ÇOCUK SİGORTALILARA İLİŞKİN
PASİF ÇOCUK SİGORTALILARA İLİŞKİN
ÇOCUK YOKSULLUGU VE ÇOCUK İŞÇİLİGİ
ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI VE MEVCUT DURUM ANALİZİ.

Yöntem:

Alıntı:

Anahtar kelimeler:
Sosyal güvenlik, çocuk işçilik, çocuk emeği.

İŞÇİ ÖYKÜLERİ ÇOCUK İŞÇİLER

Çalışmanın adı: İşçi Öyküleri Çocuk İşçiler

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Tuncer Uçarol

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:  2007, Ankara.

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:

Amaç:

İçerik:

ÖNSÖZ: Disk / Genel-İş Genel Yönetim Kurulu
KİTABI HAZIRLAYANIN NOTLARI: Tuncer Uçarol
ABDULLAH BAŞTÜRK (fotoğraf)
A. KADİR PAKSOY: Ağaçlar Gibi (şiir)

ÇALIŞMAYI SEVEN ÇIRAK
Koca Yürek, Z. Şükran Topal
Halay Çeken Çocuklar, Hüseyin Güney
Eller, Tülin Çetin Bektaş
Krampon, Mete Karakul
Sümeyra, Zübeyde Seven Turan

İŞÇİ ÖĞRENCİ
ibram, Ali Polat
Kestirme, Volkan Pehlivan
Pancar, Afife Demirtaş
Kiralık Mustafa, Sevinç Tanyıldız

BİR SARI GÜLDÜR İŞÇİ ÇOCUKLARI
Sardunyalar, Şebnem Korkmaz
Adak, Erhan Ceylan
Utanmaktan Utanan Adam, Mustafa Oğuz

DELİKANLI İŞÇİLER
Pazarcının Oğlu, Metin Macit
Sıcaklar Kırıldı, Muzaffer Kale
Çelimsiz, Zübeyde Seven Turan
Cüzdan, Funda Özsoy Erdoğan
Erkanço, Murat Ümit Telör
ÖYKÜCÜLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk emeği.

 

Yazar, B.(2012); “Uluslararası Çalışma Örgütü – Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı”, Çasgem Bülten ,Sayı 4,s.32-35.

Bölüm: Bültenler
Yazar, B.(2012); “Uluslararası Çalışma Örgütü – Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı”, Çasgem Bülten  ,Sayı 4,s.32-35.

 Yararlanılan Kaynak Sayısı: 6

 Kapsam:

Türkiye’de çocuk işçiliği sorununa ve 1992 yılından günümüze(2012) yılına kadar IPEC çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere değinilmektedir.

 Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk işçiliği,çocuk emeği,ILO-IPEC,

 

 

Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Belirleyenlerine İlişkin Literatür Üzerine Bir Değerlendirme

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Belirleyenlerine İlişkin Literatür Üzerine Bir Değerlendirme

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Burcu Sağlam

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2014,Ankara(Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Politika Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: İngilizce

Sayfa Sayısı:  142

Amaç:

Bu tezin birbiriyle bağlantılı iki amacı bulunmaktadır. İlk olarak, çocuk işçiliğinin artan öneminin sebeplerine ilişkin olarak literatürde yer alan hakim söylemin bir değerlendirmesinin yapılması hedeflenmiştir. İkinci amaç ise Türkiye’de çocuk işçiliğinin gelişim sürecinin, kapitalist gelişmenin siyasal iktisadı ve Türkiye’de özellikle 1980’lerden bu yana yaşanan krizler bağlamında ele alınmasıdır.

İçerik:

Kapitalizm bağlamında çocuk işçiliği ve çocuk işçiliğine hakim  literatür ele alınmaktadır.

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmaktadır.

Alıntı:

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk emeği, yoksulluk.

Türk İş Hukukunda Çocuk İşçi Kavramı ve Çocuk İşçinin Hakları

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Türk İş Hukukunda Çocuk İşçi Kavramı ve Çocuk İşçinin Hakları

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Şebnem Kılınç

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2011,İstanbul(İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:  181

Amaç: Türk İş Hukukunda çocuk işçi kavramı ve çocuk işçinin hakları incelemek.

İçerik:

Birinci bölümde çocuk işçi, ikinci bölümde Türk İş hukukunda çocuk işçinin korunması gibi ana başlıkları ile çocuk işçi ve haklarına değinilmektedir.

Yöntem:

Litetarür tarama yöntemi kullanılmaktadır.

Alıntı:

Çocuklar açısından çalışmak demek, daha yeterli donanıma sahip olamadan bir yetişkin gibi hayat mücadelesi içine girmek demektir. Bu da kısa ve uzun vadede birçok olumsuz sonuç doğurmaktadır. Çocuk işçilerin işyerinde maruz kaldıkları şiddet ise bir hak ihlali olmakla beraber ayrı bir çalışma konusu olacak kadar geniş olduğu için tez kapsamında incelenmeyecektir. Diğer taraftan bir başka sorun, çalışma hayatının kayıt dışı sektörlerinde çalışan çocukların görünmez olmasıdır(s.2).

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk işçinin hakları, çıraklık.

 

Türkiye de çocuk işçiliği örgün eğitim ve çalışma hayatı : Hekimbaşı örneği

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Türkiye de çocuk işçiliği örgün eğitim ve çalışma hayatı : Hekimbaşı örneği

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Neslihan Bekdaş

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2009,İstanbul( Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı / Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 119

Amaç:

İçerik:

İstanbul Kocatepe Bölgesi’nde bir işyerinde ve sokakta çalışan çocukların ve ailelerin bireysel özellikleri, sosyo-demografik ve ekonomik durumları ile çalışma yaşamları ve koşulları incelenmek ve çalışan çocuklar çalışma yaşamına iten nedenler ve eğitim durumlarını da karşılıklı etkileşim için de değerlendirmektir. Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak çocuk işçiliği ele alınmıştır. Çocuk ve çalışan çocuk tanımlarının yapılırken bu kavramların aslında kesin hatlarla ayrıştırırılıp, kalıplarla belirtilmiş olmasa da çocuğun değeri kavramını da kapsayacak şekilde tanımlamaları çeşitli açılardan ele alınmıştır. Konunun devamında çalışan çocuğun ve çalışan çocuğun ailesinin özellikleri ve çocukların çalışma nedenleri irdelenmiştir.

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmış ve alan çalışması ile desteklenmiştir.

Alıntı:

Çocukların bir gün boyunca çalışmak zorunda oldukları süre çocuk işçiliği probleminin vahametinin önemli bir göstergesidir. Kaçınılmaz olarak çocuklar daha çok zamanlarını işte geçirmekte, daha az zamanlarını öğrenme ve boş zaman etkinliklerine ayırabilmektedirler. Çalışan çocukların büyük bölümü günde 9 ile 12 saatini çalışarak geçirmekte ve haftada 6 gün çalışmaktadır. Sabahın erken saatlerinden akşamın karanlığına kadar çalışmanın çocuk için uygun bir yaşam biçimi olmadığı açıktır. Çocuğun oyun oynamaya, kendisini geliştirmeye, öğrenmeye, sosyal ilişkilere ayıracakzamanı son derece sınırlıdır(s.15).

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuk, çocuk işçiliği, eğitim.

 

 

 

 

 

Çocuk İşçilerin Korunması

Çalışmanın adı: Çocuk İşçilerin Korunması

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı:  Barış Şahin

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:  2010, Ankara.

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 231

İçerik:

  • Çocuk Kavramı Ve Çocuk İşçi
  • Çalışma Hayatı Ve Çocuk
  • Dünyada Ve Türkiye’de Çocuk İşçilik Sorunu
  • Çocuk İşçiliği İle Mücadele
  • Çocuk İşçilerle İlgili Düzenlemeler
  • Çocuk İşçinin Hakları
  • İşverenin Çocuk İşçi Karşısındaki Borç Ve Sorumlulukları
  • Değerlendirme Ve Sonuç

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk emeği.

Kayhan, N.(2012); “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, IPEC DENEYİMİ IŞIĞINDA SANAYİDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SORUNLARI”, Hukuk ve iktisat Araştırmaları Dergisi ,Cilt 4, Sayı 1,s. 187-200.

Kayhan, N.(2012); “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, IPEC DENEYİMİ IŞIĞINDA SANAYİDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SORUNLARI”,  Hukuk ve iktisat Araştırmaları Dergisi ,Cilt 4, Sayı 1,s. 187-200.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 29

Kapsam:

2010’da Oto tamir ve bakım iş yerlerinde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlı ÇSGB-İş Teftiş Kurulunca proje denetimleri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede makalede dünyada ve Türkiye’deki çocuk işçiliğine ilişkin bilgi verilmesinin yanında yürütülen söz konusu projenin bulguları değerlendirilmektedir.

Makaleden Bir Alıntı:

Ayrıca okula gitmemiş olanların yaklaşık yüzde 64,6’sı ise kızdır(www. tüik.gov.tr). TÜİK ‘e göre, halen çalışan çocukların eğitim durumu ise en fazla ilköğretim mezunudur. Bu durumda bu çocuklar getirisi çok düşük işlerde vasıfsız işçi olarak çalışmaktalar. Mevcut yetersiz eğitim durumları ise gelecekte bunların daha iyi şartlarda iş imkanları elde etmelerine fırsat vermeyecektir (s.196).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk emeği, çocuk işçiliği, çocuk sömürüsü, yoksulluk, oto sanayi.

 

 

Çocuk İşçi Olmak, Çocuk İşçiliğine Retrospektif Bir Bakış

Çalışmanın adı: Çocuk İşçi Olmak, Çocuk İşçiliğine Retrospektif Bir Bakış

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Ercüment Erbay

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2008, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 157

Amaç:

Çalışma çocukluk dönemlerinde çalışmış yetişkinlerin bu süreci nasıl değerlendiklerini ve çocuk işçiliğine nasıl baktıklarını ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır.

İçerik:

Çocuk işçiliğinin çocuklar için zararlı bir süreç olduğu iddiası ile başlayan çalışmanın sonucunda doğrulanmaktadır.

Yöntem:

Alan araştırması ve yüz yüze görüşme tekniğinden yararlanılmaktadır.

Alıntı:
Küçük bedenleri normal ve sağlık gelişmesini gerçekleştiremezken, ruhları da yaralanır(s.62).

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçiliği, çocukluğunda çalışmış yetişkin, çalışan çocuk, çocuk emeği.

 

 

Sunal,O.(2012), “Gelir Düzeyi ve Çocuk Emeği Arasındaki İlişki: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi ,Cilt:66,Sayı:1, ss.118-128.

Sunal,O.(2012), “Gelir Düzeyi ve Çocuk Emeği Arasındaki İlişki: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi ,Cilt:66,Sayı:1, ss.118-128.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 25

Kapsam:

Makalede çocuk işçilik ile yoksulluk arasındaki ilişki ele alınmakta, çocuk işçiliğin tarihsel ve kuramsal boyutu tartışılmakta, sonuç kısmında  yoksul ülkelerin bulunduğu ilk iki grupta kişi başına düşen gelir ve çocuk işçilik oranları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

İngiliz Baronu Sir Robert Peel’in 1802 tarihli imalathaneler ile ilgili yasa teklifi, çocuk emeğini ortadan kaldırabilmek için yapılan uzun soluklu mücadelenin mihenk taşlarından birini teşkil etmektedir. Çocuk işçiliği, yeni bir olgu değildir; dünyanın değişik bölgelerinde, tarihin farklı kesitlerinde çocuk işçilik ekonomik yaşamın her zaman bir parçası olmuştur(s.118).

 

Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk işçiliği, yoksulluk, gelir dağılımı, çocuk işçilik oranı, sosyal politika.

Avşar,Z.Öğütoğulları,E.(2012), “Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Stratejileri”, Sosyal Güvenlik Dergisi , 2012/1, ss. 9-40.

Avşar,Z.Öğütoğulları,E.(2012), “Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Stratejileri”, Sosyal Güvenlik Dergisi , 2012/1, ss. 9-40.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:29

Kapsam:

Çocuk işçiliği nedir, çocuk işçiliğinin tarihsel gelişimi  ve çalışan çocuklarla ilgili Diğer Kurumlar Tarafından Uygulanan Projeler gibi konulara değinmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Diğer yandan, hızlı nüfus artışı, köyden kente yoğun göç, ekonomik yetersizlik gibi nedenlerle aile kentte barınabilmek için zorunlu eğitimini tamamlayan her çocuğu para kazanmaya zorlamıştır. Yapılan araştırmalarda kentlerde çok çocuklu aile reislerinin çalışma eğilimlerinin düştüğü tespit edilmiştir. Aile reisi, çalışan çocuklarının gelirlerini toplayan ve bunlarla ailenin geçimini sağlayan bir organizatör durumuna gelmektedir.Konuyu ülke ekonomisi açısından ele alacak olursak, çocuk işçiliği yoksul ailelerin hayatta kalma stratejisinin bir parçasıdır. Bu da ücretlerin aşağı düşmesini sağlayan işçi havuzunu genişletir. Kitlesel çocuk işgücü ayrıca işverenleri yeni teknolojiye yatırım yapmaktan caydırır(s.15).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk işçiliği, çocuk işçiliği ile mücadele, iletişim stratejileri.
 

Şen,B.,Kahraman,F. (2012) “Oyun Hakkının Uzağında Yaşamak: Türkiye’de İç göç ve Çocuk Emeği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:27, Aralık ss.167-189.

Şen,B.,Kahraman,F.(2012) “Oyun Hakkının Uzağında Yaşamak: Türkiye’de İç göç ve Çocuk Emeği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:27,Aralık ss.167-189.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 33

 

Kapsam:

İstanbul tarihi kent merkezinde yer alan Eminönü-Süleymaniye Bölgesi’nde, tamamı bekâr odalarında kalan ve çoğunluğu hane üyeleri ile birlikte yine bu bölgede istihdama katılan göçmen çocuk işçiler ile yapılan alan araştırması  ve 20 çocuk işçi ile gerçekleştirilen mülakatlar sonucu elde edilen verilerin kategorik içerik analizi yöntemi ile değerlendirilerek çocuk işçiliğinin İstanbul kent merkezindeki görünümleri ve Türkiye’deki iç göç, yoksulluk ve istihdam ilişkisi saptanmaya çalışılmaktadır.
Makaleden bir Alıntı:
Göçmenlik ve yoksulluk hallerinin yoksul aileler ve çocukları üzerinden değerlendiren Sönmez’in alan çalışması; İzmir’in iç kent bölgesi olarak tanımlanan bölgelerinde, özellikle göçmen ailelerin çocuklarının enformel istihdam alanlarında işgücüne katıldıklarının tespit edilmesi bakımından önemlidir. Çalışmanın sonuçları çocuk işgücünün özellikle küçük ölçekli işletmelerde ve sosyal güvenceden yoksun olarak istihdam edildiğini ortaya koymaktadır(s.177).

 

Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk işçilik, göç, yoksulluk, bekâr odaları.

Gülçubuk, B.(2012), Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık, Çalışma ve Toplum Dergisi , 2012/2 (33), ss. 75-94.

Gülçubuk, B.(2012), Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık, Çalışma ve Toplum Dergisi , 2012/2 (33), ss. 75-94.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:12

Kapsam:

Tarımda en kötü biçimde çalışan çocuk işçiliği ile ilgili olarak Gülçubuk ve arkadaşları (2003) tarafından Adana İli Karataş İlçesinde pamuk tarımında mevsimlik-gezici çalışan çocuklar ile ilgili olarak yapılan bir araştırma sonuçlarına değinerek başta torba yasa olmak üzere yasal düzenlemeleri de ele alarak tarımda çocuk emeği sömürüsüne değinilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Başta tarım olmak üzere çocuk işçiliğineneden olan temel unsurlar;
Göç,
Bozuk gelir dağılımı,
Yetersiz eğitim,
Eğitimde fırsat eşitsizliği,
Nüfus artışı,
İşsizlik,
Yoksulluk,
Yetişkinlerin işsizliği,
Mevzuatın eksikliği ve etkin uygulanamaması,
İşverenlerin çocuk işgücü talebi,
Ücretsiz aile işçiliği ve
Tarımda istihdam çocuk işçiliğini belirleyen temel unsurlardır(s.79).
Çocuk işçilerin %70’i tarımdadır(s.90).


Bazı Anahtar Sözcükler:
Tarımda çocuk emeği, çocuk işçilik, çocuk sömürüsü, eğitim.
 

Gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliği sorunu: 1980 sonrası Türkiye örneği

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliği sorunu: 1980 sonrası Türkiye örneği

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: SEVİNÇ ARZU ULUOĞLU

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2010,Kars(Kafkas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 280

Amaç:

Çocuk işçiliğinin en önemli iki nedeni olan yoksulluk ve eğitimsizliğin yanı sıra çocuk işçiliğine neden olan yetişkinlerin işsizliği, çarpık kentleşme, küreselleşme, ebeveynlerin eğitim durumu, sosyal dışlanma, çocuk emeğinin ucuz olması, organize olmamış iş yaşamı, kayıt dışı ekonomi, iç ve dış göç, hızlı nüfus artışı, işçi haklarının baskı altın tutulması ve cezaların az olması gibi diğer faktörleri ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için alınması gereken önlemleri ortaya koymaktır.

İçerik:

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmıştır.

Alıntı:

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuk, çocuk emeği, çocuk işgücü.

 

Türkiye’de Çocuk Emeği

Çalışmanın adı: Türkiye’de Çocuk Emeği

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Kemal İnal

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2010, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 349

Amaç: Çocuk emeği alanında ülkemizde en kayda değer çalışmaları biraraya toplayarak çocuk emeği konusuna katkı oluşturmaktır.

İçerik:

Türkiye’de Çocuk Emeğinin Kullanım Biçimleri(Yakın Ertürk)

Çalışan Çocuklar : “Çırak mı? İşçi mi?” Çocuk İşçiliğinin Bitmeyen Öyküsü Üstüne (AzizÇelik)

Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede İzlenen Strateji ve Yöntemler: IPEC Deneyimi (MeltemDayıoğlu, Ayşe Gündüz Hoşgör)
Türkiye’de Çocuk Emeği ve Sosyal Politika : Alternatifi Düşünmek İçin Egemen Söylemin Eleştirisi (Gamze Yücesan Özdemir, Ali Murat Özdemir)
Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Emeği : Sosyal Politikalar Açısından Bir Çerçeve (Betül Altıntaş)
Çalışan Çocuklarda Bedensel Yıpranmalar (İzzet Duyar)
Çocuk İşçi Olmaz : Çocuk İşçiliğine RetrospektifBir Bakış (Ercüment Erbay)
Türkiye’de Mesleki Eğitimin Dönüşümü : Çocukların Fiyat’landırılması, Modülerleştirilmesi ve Yaşamboyu Öğrenme (Ergin Bulut)
Yoksul Çocukların Kaderi : Çalışmak!.. (MehmetToran)
Medyada Çocuk Emeği ve Reklamların Çocuk İşçileri (Serdar M.Değirmencioğlu)
“Çocuklara Vefa Borcumuz Olduğu İçin, Romanın Katmanlarından Birini de Çocuk İşçiler Oluşturdu”
(Özcan Karabulut)
Başlıkları ile çocuk emeğine ilişkin bir çok kapsamlı çalışmaya yer verilmektedir.

Alıntı:

“1960’lıyılların sonlarında ilk kez farkına vardığım yoksulluğun izlerini bir parça giderebilmek için ben de tüm kardeşlerim gibi ilkokulun 4.sınıfından itibaren çalışmaya başlamış, yetişkinlere özgü meslek ve iş hayatının hemen tüm risk, tehlike ve olumsuzluklarını bir biçimde görmüş ve yaşamıştım; zabıta dayağı, kazandığım paranın çalınması, sokak kavgaları, soğukta titreme, ayağa batan çivi, parmağı kesen bıçak, müşterinin hakaret ve küfürleri, üç kuruş paraya uzun saatler çalışma, terk edilen ev hayatının ardından sokakta çalışmaya/yaşamaya başlama ve sokağın türlü tehlikeleri karşısında savunmasızlık… Kız-erkek fark etmeden aile içinde ve ailecek yapılan işlerden kafamı kaldırıp da girdiğim çeşitli işlerin verdiği güvenli sert bir kişilik ya da mizaç kazanmam, tüm yoksul çocuklar gibi kendi çapında sokağa olan güveni artırsa da , işin öte yanında yeralan okul ya da eğitim aksıyordu” (s.9-10)

 

Anahtar kelimeler:

Çocuk emeği, çocuk işçiliği, medyada çocuk emeği, mesleki eğitim