Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Türkiye Deneyimine Kapsamlı Bir Bakış

Çalışmanın adı: Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Türkiye Deneyimine Kapsamlı Bir Bakış

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: A.Şuğle.Çağlar,Uluslararası Çalışma Ofisi

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2009 ,Ankara.

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:

Amaç:

İçerik:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO ) ve Çocuk İşçiliği

Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC)

Çocuk İşçiliği: Küresel Bir Sorun

Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Doğası ve Yoğunluğu

2. Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Yolunda Ulusal Çabalar

Türkiye’nin Kalkınma Çerçevesi

Çocuk İşçiliğine Ulusal Yanıt

Çocuk İşçiliğine Karşı Özgün Ulusal Politika Geliştirilmesi

Başlıca Ulusal Kuruluşlar

3. ILO ‘nun IPEC Programı Aracılığı ile Teknik İşbirliği

IPEC’in Yaklaşımına Genel Bakış: Alanlar ve Stratejiler (1992-2007)

IPEC Programları (1992-1997)

IPEC Programları (1998-2003)

Zamana Bağlı Program (2004-2007)

Türkiye’de En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi (2005-2007)

4. Çıktılar ve Kazanımlar

Ortakların Geniş Bir İttifakla Harekete Geçirilmesi

Kapasitelerin Geliştirilmesi

Duyarlılık ve Sosyal Seferberliğin Artırılması

Çocuk İşçiliği Bilgi Tabanının Geliştirilmesi

Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Eğitimin Rolünün Artırılması

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve Sona Erdirilmesi İçin Bölge Tabanlı

Sürdürülebilir Modellerin Oluşturulması

Çocuk İşçiliği İzleme Sisteminin Geliştirilip Ülke Çapında Yaygınlaştırılması (Çii)

Ailelerin Güçlendirilmesi

5. Başarı Unsurları

İlk Kuşak IPEC Ülkesi Olarak Türkiye: Vizyon ve Sorumluluk

Siyasi Liderlik ve Taahhüt

Çocuklara Yatırım Konusunda Ulusal Sahiplenme ve Politik İstek

Ulusal Hedeflere Ulaşmada Üçlü Yapıda İşbirliği

Hükümetin Sosyo Ekonomik ve Yapısal Reformları: Ulusal İvme ve Fırsatlar

Uygun Mevzuat ve Yaptırım Mekanizmalarının Varlığı

Politika Geliştirme ve Tutarlılık

Kapsamlı ve Bütüncül Yaklaşım

Makro ve Mikro Düzey Bağlantıların Birleştirilmesi, Sektörel Stratejiler ve İşbirlikleri

Ortaklık ve Katılım

ILO Ankara Ofisi ve IPEC Yönetim Ekibi

6. Öğrenilen Dersler

Çocuk İşçiliği Konusunda Bilgi ve Anlayışın Geliştirilmesi ve Eylemleri Destekleyici Verilerin Toplanması

Kurumsal Gelişim ve Kapasite

Savunu ve Medya İttifakı

Çeşitli Açılardan Çocuk İşçiliği ile Mücadele

Eğitim ve Çocuk İşçiliği

Çabaların Yoğunlaştırılması

Dahil etme, birleştirme, bütünleştirme,

Sürdürülebilirlik

Çalışmaların Gerek Saha Gerek En Yüksek Ulusal Düzeylerde Yapılması

Doğrudan Müdahaleler

İleriye Yönelik Olarak Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi: Yol Haritası

Çalışan Çocuklar Bölümü: Stratejik Program Liderliği

İşveren ve İşçi Kuruluşları: Temel Yapılar

İl Eylem Komiteleri: Katılımcı Yaklaşım Modeli

Bağlantıların Güçlendirilmesi: Kapsam ve Ölçek Büyütme

Kaynakların Harekete Geçirilmesi: İletişim ve Diyalog

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk emeği.