Çocuk İşçi Olmak, Çocuk İşçiliğine Retrospektif Bir Bakış

Çalışmanın adı: Çocuk İşçi Olmak, Çocuk İşçiliğine Retrospektif Bir Bakış

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Ercüment Erbay

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2008, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 157

Amaç:

Çalışma çocukluk dönemlerinde çalışmış yetişkinlerin bu süreci nasıl değerlendiklerini ve çocuk işçiliğine nasıl baktıklarını ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır.

İçerik:

Çocuk işçiliğinin çocuklar için zararlı bir süreç olduğu iddiası ile başlayan çalışmanın sonucunda doğrulanmaktadır.

Yöntem:

Alan araştırması ve yüz yüze görüşme tekniğinden yararlanılmaktadır.

Alıntı:
Küçük bedenleri normal ve sağlık gelişmesini gerçekleştiremezken, ruhları da yaralanır(s.62).

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçiliği, çocukluğunda çalışmış yetişkin, çalışan çocuk, çocuk emeği.