Sunal, O.(2006); “Çocuk Emeğinin Coğrafya Atlası”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:87, Temmuz-Ağustos

Sunal, O.(2006); “Çocuk Emeğinin Coğrafya Atlası”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:87, Temmuz-Ağustos.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Çocuk işçilik, sadece dünyanın belirli bir bölgesinde değil hemen her yerinde görülmektedir. Çocuk işçiliğin nedenleri ve çocukların çalıştığı sektörler çok çeşitlidir. Birçok kaynaktan faydalanılarak yapılan bu araştırmada hangi coğrafyalarda hangi çeşit işlerde çocukların ne oranda çalıştıkları haritlar yoluyla gösterilmiştir.

Makaleden bir Alıntı:

Her gün milyarlarca insan çikolata yerken, kahvesini yudumlarken, ya da en mutlu anında kendine hediye edilen tek taş pırlanta yüzüğüne bakarken keşke gerçekleri bilebilse, o zaman gerçekten çocuk işçiliği de diğer tüm sömürü yolları gibi ortadan kalkacaktır. Neredeyse sayıları Avrupa kıtasında yaşayan ülkelerin nüfuslarının tamamından büyük olan ve hergünü acı ve umutsuzluk içinde geçen çocukların içinde bulunduğu durumun gerçek sorumluluları, acaba yeni dünya düzeni altında dünyayı sömüren yeni imparatorluklar mı?. Bugün az gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler için çocuk sömürüsü konusunda sayısız doküman ve veri bulunurken, en gelişmiş ülkeler, çocuk işçiliği konusunda, birer ‘’pırlanta’’ gibi parlamaktadırlar. Sömürüye ön-ayak olmanın bedeli de, en az sömürünün varlığının verdiği utanç kadar büyük olmalıdır.

Bazı Anahtar Sözcükler:

çalışan çocuklar, çocuk emeği atlası