Sunal, O.(2007); “5-6 Şubat 2007 Paris Konferansı ve Çocuk Askerler”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:91, Mart-Nisan

Sunal, O.(2007); “5-6 Şubat 2007 Paris Konferansı ve Çocuk Askerler”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:91, Mart-Nisan.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Son zamanlarda dünya medyasının da oldukça ilgisini çeken, çocuk askerler konusunun tarihçesi, oldukça eskidir. 2007 yılında gösterime giren ‘Kanlı Elmas’ filminden sonra ticaret, sefalet, küreselleşme, sömürü gibi kavramlar tekrar tartışılmaya başlanmıştır. Paris konferansı ise, pırlanta ticareti yoluyla elde edilen gelirin doğrudan silah satın almak için harcandığı Afrika’daki durumu gözler önüne sermek ve bu silahların çocuklar tarafından kullanımını engellemek için yapılmıştır. ILO’nun 182 sayılı ‘Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri’ Sözleşmesi’nde çocuk askerliği, bu kabul edilemez işler arasında sayılmıştır.

Makaleden bir Alıntı:

Çocuk askerler konusu 1990’lı yıllarda özellikle Afrika’da ve diğer kıtalarda yaşanan savaşlar, iç savaşlar, ve çatışmalar artınca Birleşmiş Milletler’in ve Birleşmiş Milletler Ulusulararası Çocuk Fonu’nun dikkatini çekmeye başladı. Bu savaşların ve iç karışıklıkların önemli bir bölümü, son derece yoksul insanların yaşadığı gariban ülkelerde gerçekleştiği için, silahlı gruplar; kandırmak, kaçırmak, korkutmak ve şiddet uygulamak yoluyla 100.000’lerce çocuğu kolayca silah altına aldı. Kız-erkek bütün çocuklar, farklı işlerde zorla kullanılmaya başlandı. 6-7 yaşında, neredeyse bebek sayılabilecek kadar küçük çocuklar; mayın döşemek, haber getirip götürmek, yemek yapmak ve daha da önemlisi ellerinde silahla savaşmak için kullanılıyordu. Kız çocuklar ise, küçücük yaşta askerlerle zorla cinsel ilişkiye girmeye zorlanıyor ve sömürülüyordu.

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk askerler, elmaslar, Afrika, silah tüccarları, küreselleşme, çocuk sömürüsü, çocuklara cinsel taciz

Ocakçı, A; Berk, Z; Sala, G; “Kuaför Çırakları ve İş Riskleri”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:49, Mart-Nisan 2000

Ocakçı, A; Berk, Z; Sala, G; “Kuaför Çırakları ve İş Riskleri”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:49, Mart-Nisan 2000.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 4

Kapsam:

Kuaför ve berber dalında çalışan çocukların çalışma risklerine karşı korunabilmeleri için, bu risklerin öncelikle belirlenmesi gerektiğinden yola çıkarak bir araştırma planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Zonguldak Çıraklık Eğitim Merkezinde bu dalda öğrenim gören 160 öğrenci oluşturmuştur. 13-18 yaş aralığında yer alan 103 çocuk, araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. 32 sorudan oluşan anket formu, yüzyüze soru-yanıt şeklinde oluşturulmuştur. Makalenin ilerleyen bölümlerinde ise, bu araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular incelenmiştir.

Makaleden bir Alıntı:

Kuaför etkinliklerinin deri ile doğrudan teması gerektirmesi ve el kesikleri gibi küçük kazaların sıkça yaşanması nedeni ile özellikle hepatit ve tetanoz aşıları ile bağışıklanma zorunluluğunun getirilmesi, çırakların çalışma yaşamında gerek hizmet verdikleri müşteri, gerekse iş arkadaşları tarafından kötü muamele görmemeleri ve diğer iletişim sorunları yaşamamaları için okul-usta ve veli iletişimine ve sürekliliğine önem verilmesi, bu merkezlerde düzenli ve sürekli sağlık eğitim programlarının planlanması, bu programlar içinde çıraklara cinsel eğitim verilerek isitismar olaylarına maruz kalmamaları için çırakların uyarılmaları önerilebilir. (s.10)

 

Bazı Anahtar Sözcükler:

kuaför çırakları, iş tehlikeleri, risk, çırak eğitimi, çocuklara cinsel taciz

 

Fişek, O.(2002); “Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:60, Ocak-Şubat

Fişek, O.(2002); “Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:60, Ocak-Şubat.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Adli tıp kurumunun yayınladığı rapor ve Çocuk ihmali ve İstismarını Önleme Derneği’nin ‘‘Ana-Babalar için Bir Rehber’’ adlı kitapçığı kullanılarak, çocuklara yönelik cinsel istismar konusu incelenmiştir.

Makaleden bir Alıntı:

Adli Tıp Kurumu’nun yayınladığı rapor ise, sorunun boyutunu rakamlara döküyor. Bu rapora göre, iki yılda 1455 çocuk için cinsel taciz başvurusu yapılmış. Ya başvuramayan ya da vurdurulmayanların sayısı ne kadar acaba? Bu rakkam, bildiğimiz buzdağının küçük bir parçası. Rapora göre cinsel tacize uğrayan çocukların 1236’sı kız, 219’u erkek ve çocukların %70’i 7-11 yaşında. Çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunan sanıkların çoğu, çocukların daha önceden tanıdığı kişiler. (s.18)

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuklara cinsel taciz, adli tıp

 

 

Aral, N.; Gürsoy, F.(2001); “Çocuk Hakları Çerçevesinde Çocuk Hakları ve İsitismarı”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:151.

Aral, N.; Gürsoy, F.(2001); “Çocuk Hakları Çerçevesinde Çocuk Hakları ve İsitismarı”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:151.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 25

Kapsam:

Çocuk hakları çerçevesinde, çocuk hakları ve isitismarı konusu ele alınmıştır. Çocuk hakları sözleşmesinin ilgili maddeleri referans olarak gösterilmiş ve bunlara göre konuya derinlik kazandırılmıştır.

Makaleden bir Alıntı:

Çocukların cinsel sömürüye karşı korunmaması ve ilgisiz kalınması, cinsel gelişime gereken önemin verilmemesi cinsel ihmal olarak ifade edilmektedir. Cinsel istismar, cinsel doyum için çocuğu kullanmak ya da bir başkasının çocuğu bu amaçla kullanmasına izin vermektir. Bir yetişkinin cinsel haz duymak amacıyla çocuğun cinsel organlarını okşaması, tecavüz etmesi, teşhircilik yapması, çocuğu pornografi aracı olarak kullanması şeklinde tanımlanabilen cinsel istismar, cinsel doyumu çocuklarla ilişkide arayan cinsel açıdan yetersiz kişilerce başvurulan bir suç çeşidi sayılmaktadır. Toplumca kabul edilmeyen ve duygusal açıdan en yoğun yaşanan cinsel istismar türünün, aile içinde ya da çocukla kan bağı olan kişiler arasında olduğu da bilinen bir gerçektir. Ancak bu tür vakaların belirlenmesi oldukça güçtür. Yapılan araştırmalar cinsel tacizin en çok üç-beş yaşlar arasında yaygın olduğunu ortaya koymuştur.

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk hakları, çocuk istismarı, çocuklara cinsel taciz, uluslararası mevzuat