Sunal, O.(2010); “Çocuklarımızın Sesini Kestiler”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:108,Ocak-Şubat. s,4-5.

Sunal, O.(2010); “Çocuklarımızın Sesini Kestiler”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:108,Ocak-Şubat. s,4-5.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:-

Kapsam:

Makalede;”Özbekistan’da Çocuk İşçiliği Konusunda Yasal İlerleme-Uganda’lı İsyancılar, Çocukları da Hedef Alıyor” başlıkları ile yasal düzenlemelere ve çocuk sömürüsüne ilişkin dünyadan  güncel haberlere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Buna göre, ILO’nun Asgari Yaş Sözleşmesi kapsamında ulusal bir hareket planı oluşturulacak. Konuyla ilgili sözleşmeler 2008 yılının Mart ayında Özbekistan tarafından imzalanmıştı. Yeni düzenlemede, çocuk işçi çalıştırılanlar, asgari ücretin 5-10 katı bir para cezasına çarptırılacak. Çocukların ruhsal, bedensel ve sosyal sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen işlerde çalıştırılmaları bu uygulamalarla engellenmeye çalışılacak(s.5)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk sömürüsü, çocuk asker,

Karadoğan, E.(2011); “Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:116,Mayıs-Haziran.S,2-4.

Karadoğan, E.(2011); “Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:116,Mayıs-Haziran.S,2-4.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 4

Kapsam:

Makale; bir çok ülkede çocuk haklarına dair yasal düzenlemelere ve güncel bilgilere yer vermektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Megjashi aynı ay içerisinde, özellikle Türkiye’de de çok alışık olduğumuz bir konuya dikkati çekti: Çocukların politik amaçlar ve gösteriler için manipüle edilmesi. Herhangi bir politikacının, parti başkanın, belediye başkanının bir yeri ziyaretinde özellikle okul ve işgünü olmayan tatil günlerinde çocukların onları karşılamaları için sokaklara dökülmesi büyük tartışmalara yol açtı. Megjashi’nin bu konuya dikkat çekmesi üzerine Makedonya’da eğitimden sorumlu bakanlık araştırma ve soruşturma başlattı. Megjashi, çocukların politik amaçlara alet edilmesinin eğitim ilkelerine ters düştüğünü savunarak tepki gösterdi (Megjashi, 2010) ,(s.2).
Mayıs ayına, Belçika’nın kız çocuklarının başlarını kapatması yasaklayan ve çocuk haklarını provoke eden düşüncelerin ve toplu hareketlerin ortaya çıkması damgasını vurdu. 25 Mayısta CRC’nin her iki Opsiyonel Protokolünün Genel/uluslararası onayı için küresel bir kampanya başlatıldı. Ek bir gelişme olarak, silahlı çatışmalarda çocukları kullanarak hak ihlallerinde bulunan ülkeler ve asi grupların da bir listesini de içeren küresel bir rapor yayınladı(s.2)

 Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk sömürüsü, çocuğa yönelik şiddet, NCPCR.

 

Sunal, O.(2009); “Acı, Keder, Elem, Ölümde Öncelik Çocukların”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:105,Temmuz-Ağustos. s,4-5.

Sunal, O.(2009); “Acı, Keder, Elem, Ölümde Öncelik Çocukların”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:105,Temmuz-Ağustos. s,4-5.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:-

Kapsam:

Makalede;”-Zimbabve Ordusu Madenlerde Zorla Çocuk Çalıştırıyor-Doğu Avrupa’da Kayıp Bir Kuşak -Uganda’da Kızlar için Güvenli Bir Yer Yok-Sudan’da Kızlara Kırbaç Cezası”başlıkları ile  çocuk emeği ve çocuk sömürüsüne ilişkin dünyadan  güncel haberlere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

13 yaşında bir kız, hergün maden cevheri taşıdığını ve sadece kısa aralıklarla dinlendiğini, sabah sekizden önce çalışmaya başladıklarını ve akşam altıdan önce işi bırakmadıklarını söylüyor. Bir madenci, iki arkadaşı ile birlikte elmas madeninde çalışırken kendinin kasığından vurularak yere yığıldığını diğer iki arkadaşının ise başından vurularak öldürüldüğünü ifade ediyor.(S.4)
Çaresizlik, genellikle insan haklarının ve hukukun kurumsallaşmadığı coğrafyalarda sıkça görülüyor. İnsanlar,
çocuk yaştan başlayarak çaresizlik olgusunu, sürekli karşılaştıkları ve kabullenmek zorunda oldukları bir durum gibi
görüyorlar. Bu nedenle, hak aramak kültürü gelişmiyor ve en tehlikeli sosyal olgulardan biri hüküm sürmeye başlıyor:
Öğrenilmiş çaresizlik. İşte tam da bu noktada, Sudan’da tutuklanan kızların arasında geçen bir konuşma, son derece
manidar hale geliyor.(s.5)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuk, öğrenilmiş çaresizlik, çocuk sömürüsü

Sunal, O.(2009); “Çatışmalar ve Çocuklarımız”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:106,Eylül-Ekim. s,6-7.

Sunal, O.(2009); “Çatışmalar ve Çocuklarımız”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:106,Eylül-Ekim. s,6-7.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

“-Gazze: Çocuklar İçin Toparlanmanın Zor Olduğu Topraklar -Afganistan: ABD’nin Yeni Planı Çocuk Tecavüzlerini Arttıracak -BM Savaşlarda Çocukları Öldüren Ülkeleri Açıkladı -Somali’de Çocuk Askerlik Sorunu Giderek Artıyor” başlıkları ile dünyadan güncel haberlere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Al-Shabab, fakir ailelerin çocuklarını kullanıyor. Mogadishu’da çalışan bir gazetecinin söylediğine göre, AK47
adı verilen taramalı tüfeklerle dolaşan 10 yaşında çocukları, sokaklarda görmek mümkün. Bakara Market’inin önündeki yol ayrımında nöbet tutan 12 yaşında bir çocuk, toplu taşım araçlarını durdurarak erkek-kadın yanyana oturan yolcuları aşağı indiriyor ve kırbaçlıyor. Bu sırada örgütteki ağabeyleri ise olanları, ağaç gölgesinin altından oturarak seyrediyor. Bir polis memurunun verdiği bilgiye göre, binlerce Somali’li çocuk Al-Shabab tarafından güneyde yer alan askeri kamplarda eğitiliyor. Albay Abdullahi Hassan Barise, çocukları eğitenlerin İngilizce veya Arapça konuşan yabancılar olduğunu belirtiyor. Eğitmenler daha çok Pakistan, Afganistan Çeçenistan gibi ülkelerden geliyor. Çocukların önemli bir bölümü fakir ailelerden gelseler de, bir kısmı zengin ailelerden geliyor.(s.5)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk askerler, çocuk sömürüsü, eğitim

 

Sunal, O.(2009); “Küreselleşmenin Aynası: Çocuk Bakışları”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:102,Ocak-Şubat .S,2-3.

Sunal, O.(2009); “Küreselleşmenin Aynası: Çocuk Bakışları”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:102,Ocak-Şubat .S,2-3.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Bu makalede; Zimbabve’de ki kolera, Srilanka’da çocuk askerler sorunu, savaş mağduru Filistinli çocuklar küreselleşmeninin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Sosyal güvenlik sistemleri, insanları yaşamlarında karşılaşmaları muhtemel olan sosyal ve ekonomik tehlikelere
karşı korurlar. Hastalık, işsizlik, yaşlılık, yoksulluk ve diğer bazı durumlar sosyal açıdan bir risk oluşturmaktadır.
Bu risklerle, toplumda herkes karşılaşabilir. Ancak sosyal eşitsizliklerin yoğun olarak görüldüğü ülkelerde, nüfusun
çok önemli bir bölümü, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmek için gerekli olan asgari imkanlara bile sahip değilken, kurumsal bir sosyal güvenlik anlayışı hayata geçirilemez. Temel kamusal hizmetlerin gelişmediği ülkelerde ne yazık ki, insanları yaşamda tutabilmek bile, büyük bir başarı haline dönüşmektedir. Sıradan hastalıklarla bile savaşmak konusunda aciz durumda olan bir ülkeden, yaşam kalitesini arttırıcı ve genel refah seviyesini yükseltici, toplumun bütününü kapsayan sosyal güvenlik önlemleri alması beklenemez.(S.2-3)
UNICEF’in verdiği bilgilere göre 1.500 çocuk asker, Tamil İsyancıları tarafından savaştırılıyordu. Ancak bu sayının gerçekte 5.000’den fazla olduğu düşünülüyor.(s.3)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Küreselleşme, sosyal güvenlik, sosyal politikanın gelişmemesinin sonuçları, çocuk askerler

 

Alpan,Y.(2007); “İstismar ve Şiddetin Kurbanları”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı: 92, Mayıs – Haziran

Alpan,Y.(2007); “İstismar ve Şiddetin Kurbanları”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı: 92, Mayıs – Haziran

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 18

Kapsam:

Farklı coğraflarda da olsa aynı eşitsizliği yaşayan çocukları, cinsiyete dayalı baskıları ele alan makale bu coğrafyalardaki yasal düzenlemelere ve önemli tarihlere değinmektedir.

 

Makaleden bir Alıntı:

25 Mart 2007, köle ticaretinin ortadan kaldırılmasının 200. yılı olarak kutlanmıştır. Ancak, kölelik ve cinsel ticaret dünyada varlığını halen sürdürmektedir. Tahmini 1.2 milyon çocuk, her yıl ev hizmetlisi, fabrika işçisi, deve jokeyi ve cinsel köle olarak kullanılmaktadır. Dünyada, insan ticaretinden her yıl 9.5 milyar dolar elde edildiği anılmaktadır. Unicef; yoksulluk, eğitim eksikliği, ayrımcılık ve şiddet gibi köleliğin temelinde yatan sebeplerle başa çıkarak modern köleliği ortadan kaldırma sorumluluğundadır.

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuklara yönelik şidddet, çocuk ticareti, çocuk emeği

Alphan,Y.(2007); “Umutlarını Erteleyen Çocuklar”,Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:91,Mart-Nisan.

Alphan,Y.(2007); “Umutlarını Erteleyen Çocuklar”,Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:91,Mart-Nisan.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Farklı coğrafyalarda (Pakistan,Tayland,Tayvand) ortak olan çocuk emeği sömürüsü ve çocuk askerler konusuna değinilmektedir.

 

Makaleden bir Alıntı:

Küba’da bir Amerikan deniz üssü olan Guantanamo’da, beş yıldır yaklaşık 400 Afganlı erkek esir olarak tutulmaktadır. Tahminlere göre, Guantanamo’da on sekiz yaş altı on yedi çocuk da alıkonulanlar arasındadır. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada alıkonulanların Amerika’nın güvenliğini tehdit eden savaşçılar olarak algılandığı, alıkoymada yaşın belirleyici bir faktör olmadığı belirtilmiştir. 2004’de hükümet politikası nedeniyle dört çocuk serbest bırakılmıştır. Guantanamo’da esir olarak tutulan çocuklar, yıllardır acı ve sıkıntı içinde yaşamaktadırlar.
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk askerler, Çocuk emeği sömürüsü, Çocuk Formu

 

Alphan,Y.(2007); “Yaralı Küçük Kalpler”,Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:90,Ocak-Şubat.

Alphan,Y.(2007); “Yaralı Küçük Kalpler”,Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:90,Ocak-Şubat.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

14 Aralık Dünya Çocuk Gününde çocuklara verilebilecek en güzel aramağan ne olabilir? Buna yanıt arayan ve dünya genelinde çocukların sömürü alanı olan çocuk askerler, çocuk pornosu gibi sorunlarına vurgu yaparak çocukların karşılaştığı bir çok soruna değinmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

14 Aralık Dünya Çocuk Gününde çocuklara verilebilecek en güzel armağan ne olabilirdi? Verilebilecek en güzel armağan bazıları için, ailesiyle güvenli koşullarda insanca yaşama olanağı bulmak, kimileri için ailelerinin yeterli gelire kavuşması ve çalışmak zorunda kalmayıp okula gitme fırsatını yakalayabilmeleri; bazıları içinde kendisine sevgiyle uzanan bir çift el. Savaşın, şiddetin, istismarın ve her tür ayrımcılığın son bulduğu bir dünya ise belkide hepsi için verilebilecek en güzel armağan. Onlara bu armağanları bir anda veremesek de, çocukların mutluluğu adına çaba gösteren insanlar var oldukça gülümseyen çocuklarla dolu daha güzel bir dünya için hiçbir zaman umutsuz olamayız.

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk askerler, küreselleşme, çocuk sömürüsü, çocuklara cinsel taciz,

 

Uzaklara Giden Yol: Bir Çocuk Askerin Anıları

Çalışmanın adı: Uzaklara Giden Yol: Bir Çocuk Askerin Anıları

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Ishmael Beah

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: Mart 2008, İstanbul.

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 253

Amaç: Çocuk askerlik konusunda gerçek bir hayat hikayesini gözler önüne sermektedir. Sıradan bir çocuğun ölüm makinesi haline getirilmesi sanıldığı kadar zor değildir.

İçerik: Kitap 21 kısa bölümden oluşmaktadır. Afrika’nın batısında yer alan Siera Leon’da geçen çocukluk günleri anlatılmıştır. Sıradan bir çocuk olan 12 yaşındaki Ismael Beah, ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Tıpkı dünyadaki diğer yaşıtları gibi müzik dinlemekte, futbol oynakata, okula gitmekte ve arta kalan vakitlerinde arkadaşlarıyla zaman geçirmektedir. Siera Leon dünyanın en zengin elmas yataklarına sahiptir. Liberya tarafından desteklenen RUF adlı devletle çatışma halinde bulunan örgüt, elmas madenlerini kontrol etmekte ve köyleri basarak insanları öldürmektedir. Masum insanları öldürmek için ise zorla kaçırılan çocuklar kullanılmaktadır. Ishmael Beah’ın köyü de bu saldırılardan birine maruz kalmış ve ailesi kaybolmuştur. Köyünden kaçan Ishmael, arkadaşlarıyla birlikte yollara düşer. Barınmak ve yiyecek bulmak için girdikleri her köyde insanlar, grup halinde dolaşan çocuklara kuşku ve korku ile yaklaşmaktadırlar. Çocuk askerler, gruplar halinde dolaşmakta ve bu şekilde köylere girerek topladıkları haberleri asker ağabeylerine götürmekte ve ardından köye gelen çocuk askerler, herkesi kurşun yağmuruna tutmaktadırlar. Sonunda girdikleri bir köyde RUF adlı gerilla örgütle savaşan devletin resmi güçleri ile karşılaşırlar. Ailelerinden uzakta, sefil ve perişan halde yaşamanın sebebi olarak gördükleri bu örgütten intikam almak istemektedirler. Sonunda onların da ellerine birer silah tutuşturulur. Kokain ve barut karışımı uyuşturucunun onlar da bağımlısı olmuşlardır artık. Ailelerini öldüren RUF militanlarından öç almak için savaşmaya başlarlar. Artık onların da diğer çocuk askerlerden farkı kalmamıştır. Girdikleri her köyü yağmalamakta, RUF gerillaları ile birlikte herkese ateş açmakta ve insanları su içer gibi rahatça öldürmektedirler. Sonunda UNICEF temsilcileri tarafından bulunan çocuklar rehabilite edilmek üzere başkent Freetown’a götürülürler. Sıkıntılı günlerin ardından New York’a giden Ishmael burada lise eğitimini tamamlar ve üniversiteye devam eder.

Yöntem: Gerçek hayatta yaşananlar hikaye edilmiştir.

Alıntı: Gündüzleri köy meydanında futbol oynamak yerine, köyün çevresindeki nöbet noktalarında nöbet tutuyor, marihuana içiyor, her zaman masanın üzerine yayılmış duran kokain ile barut karışımı brown brown’ı burnuma çekiyordum; ayrıca artık bağımlısı olduğum beyaz kapsüllerden de alıyordum. (s.134)

Anahtar kelimeler: Çocuk askerler, elmaslar, madde bağımlılığı, UNICEF

 

 

Sunal, O.(2007); “5-6 Şubat 2007 Paris Konferansı ve Çocuk Askerler”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:91, Mart-Nisan

Sunal, O.(2007); “5-6 Şubat 2007 Paris Konferansı ve Çocuk Askerler”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:91, Mart-Nisan.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Son zamanlarda dünya medyasının da oldukça ilgisini çeken, çocuk askerler konusunun tarihçesi, oldukça eskidir. 2007 yılında gösterime giren ‘Kanlı Elmas’ filminden sonra ticaret, sefalet, küreselleşme, sömürü gibi kavramlar tekrar tartışılmaya başlanmıştır. Paris konferansı ise, pırlanta ticareti yoluyla elde edilen gelirin doğrudan silah satın almak için harcandığı Afrika’daki durumu gözler önüne sermek ve bu silahların çocuklar tarafından kullanımını engellemek için yapılmıştır. ILO’nun 182 sayılı ‘Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri’ Sözleşmesi’nde çocuk askerliği, bu kabul edilemez işler arasında sayılmıştır.

Makaleden bir Alıntı:

Çocuk askerler konusu 1990’lı yıllarda özellikle Afrika’da ve diğer kıtalarda yaşanan savaşlar, iç savaşlar, ve çatışmalar artınca Birleşmiş Milletler’in ve Birleşmiş Milletler Ulusulararası Çocuk Fonu’nun dikkatini çekmeye başladı. Bu savaşların ve iç karışıklıkların önemli bir bölümü, son derece yoksul insanların yaşadığı gariban ülkelerde gerçekleştiği için, silahlı gruplar; kandırmak, kaçırmak, korkutmak ve şiddet uygulamak yoluyla 100.000’lerce çocuğu kolayca silah altına aldı. Kız-erkek bütün çocuklar, farklı işlerde zorla kullanılmaya başlandı. 6-7 yaşında, neredeyse bebek sayılabilecek kadar küçük çocuklar; mayın döşemek, haber getirip götürmek, yemek yapmak ve daha da önemlisi ellerinde silahla savaşmak için kullanılıyordu. Kız çocuklar ise, küçücük yaşta askerlerle zorla cinsel ilişkiye girmeye zorlanıyor ve sömürülüyordu.

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk askerler, elmaslar, Afrika, silah tüccarları, küreselleşme, çocuk sömürüsü, çocuklara cinsel taciz