Avşar,Z.Öğütoğulları,E.(2012), “Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Stratejileri”, Sosyal Güvenlik Dergisi , 2012/1, ss. 9-40.

Avşar,Z.Öğütoğulları,E.(2012), “Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Stratejileri”, Sosyal Güvenlik Dergisi , 2012/1, ss. 9-40.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:29

Kapsam:

Çocuk işçiliği nedir, çocuk işçiliğinin tarihsel gelişimi  ve çalışan çocuklarla ilgili Diğer Kurumlar Tarafından Uygulanan Projeler gibi konulara değinmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Diğer yandan, hızlı nüfus artışı, köyden kente yoğun göç, ekonomik yetersizlik gibi nedenlerle aile kentte barınabilmek için zorunlu eğitimini tamamlayan her çocuğu para kazanmaya zorlamıştır. Yapılan araştırmalarda kentlerde çok çocuklu aile reislerinin çalışma eğilimlerinin düştüğü tespit edilmiştir. Aile reisi, çalışan çocuklarının gelirlerini toplayan ve bunlarla ailenin geçimini sağlayan bir organizatör durumuna gelmektedir.Konuyu ülke ekonomisi açısından ele alacak olursak, çocuk işçiliği yoksul ailelerin hayatta kalma stratejisinin bir parçasıdır. Bu da ücretlerin aşağı düşmesini sağlayan işçi havuzunu genişletir. Kitlesel çocuk işgücü ayrıca işverenleri yeni teknolojiye yatırım yapmaktan caydırır(s.15).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk işçiliği, çocuk işçiliği ile mücadele, iletişim stratejileri.