Yapıcı, G., Can, G., Kızıler, A.R., Aydemir, B., Timur, İ.H., Kaypmaz, A.,(2006), ‘‘Türkiye’de Yatağan’da Bir Kömür Madeni Yakınlarında Yaşayan Çocuklarda Kurşun ve Kadmiyuma Sunukluk Durumu’’, Toxicology and Industrial Health, No.22, s.357-362.

Yapıcı, G., Can, G., Kızıler, A.R., Aydemir, B., Timur, İ.H., Kaypmaz, A.,(2006), ‘‘Türkiye’de Yatağan’da Bir Kömür Madeni Yakınlarında Yaşayan Çocuklarda Kurşun ve Kadmiyuma Sunukluk Durumu’’, Toxicology and Industrial Health, No.22, s.357-362.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 22

Kapsam:

Çalışma; Muğla, Yatağan’da bir kömür madeni alanında yaşayan çocukların kadmiyuma sunukluklarını ve çocuklar arasında asemptomatik kurşun zehirlenmesi yaygınlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yatağan, son zamanlarda hava kirliliği nedeniyle sıkça gündeme gelmektedir. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde, meteorolojik koşullara bağlı olarak, havadaki SO2 miktarı, olması gerekenin 5-6 kat üzerine çıkabilmektedir. Bu durum, sağlık açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Yatağan’da, bir kömür madeni alanında yaşayan çocukların (6 aylık-6 yaş), kadmiyuma sunukluklarını ve çocuklar arasında asemptomatik kurşun zehirlenmesi yaygınlığını belirlemektir.

Makaleden bir Alıntı:

Bu çalışmadan yola çıkarak, biyolojik kadmiyum ve kurşunla ilgili yaşanan sıkıntının ne oranda madeni atık ve artıklardan ne oranda boya ve gazyağı gibi maddelerin artıklarının toprakta ve havada birikmesinden kaynaklandığını saptamak mümkün değildir. Sonuç olarak, çevresel kurşun ölçümleri (evlerdeki tozlar, toprak, içme suyu ve hava) yapılamalı ve olması gereken normal değerler ile karşılaştırılmalı ve eğer gerekliyse Yatağan’da önlemler alınmalıdır. Gelecekte yapılması planlanan halk sağlığı çalışmaları, çevrede bulunan kurşun ve kadmiyum oranlarının azaltılması konusunda yoğunlaşmalıdır (s.361).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Kadmiyum, çocuklar, kömür madenciliği, çevresel sunukluk, kurşun zehirlenmesi