Gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliği sorunu: 1980 sonrası Türkiye örneği

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliği sorunu: 1980 sonrası Türkiye örneği

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: SEVİNÇ ARZU ULUOĞLU

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2010,Kars(Kafkas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 280

Amaç:

Çocuk işçiliğinin en önemli iki nedeni olan yoksulluk ve eğitimsizliğin yanı sıra çocuk işçiliğine neden olan yetişkinlerin işsizliği, çarpık kentleşme, küreselleşme, ebeveynlerin eğitim durumu, sosyal dışlanma, çocuk emeğinin ucuz olması, organize olmamış iş yaşamı, kayıt dışı ekonomi, iç ve dış göç, hızlı nüfus artışı, işçi haklarının baskı altın tutulması ve cezaların az olması gibi diğer faktörleri ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için alınması gereken önlemleri ortaya koymaktır.

İçerik:

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmıştır.

Alıntı:

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuk, çocuk emeği, çocuk işgücü.