Uzaklara Giden Yol: Bir Çocuk Askerin Anıları

Çalışmanın adı: Uzaklara Giden Yol: Bir Çocuk Askerin Anıları

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Ishmael Beah

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: Mart 2008, İstanbul.

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 253

Amaç: Çocuk askerlik konusunda gerçek bir hayat hikayesini gözler önüne sermektedir. Sıradan bir çocuğun ölüm makinesi haline getirilmesi sanıldığı kadar zor değildir.

İçerik: Kitap 21 kısa bölümden oluşmaktadır. Afrika’nın batısında yer alan Siera Leon’da geçen çocukluk günleri anlatılmıştır. Sıradan bir çocuk olan 12 yaşındaki Ismael Beah, ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Tıpkı dünyadaki diğer yaşıtları gibi müzik dinlemekte, futbol oynakata, okula gitmekte ve arta kalan vakitlerinde arkadaşlarıyla zaman geçirmektedir. Siera Leon dünyanın en zengin elmas yataklarına sahiptir. Liberya tarafından desteklenen RUF adlı devletle çatışma halinde bulunan örgüt, elmas madenlerini kontrol etmekte ve köyleri basarak insanları öldürmektedir. Masum insanları öldürmek için ise zorla kaçırılan çocuklar kullanılmaktadır. Ishmael Beah’ın köyü de bu saldırılardan birine maruz kalmış ve ailesi kaybolmuştur. Köyünden kaçan Ishmael, arkadaşlarıyla birlikte yollara düşer. Barınmak ve yiyecek bulmak için girdikleri her köyde insanlar, grup halinde dolaşan çocuklara kuşku ve korku ile yaklaşmaktadırlar. Çocuk askerler, gruplar halinde dolaşmakta ve bu şekilde köylere girerek topladıkları haberleri asker ağabeylerine götürmekte ve ardından köye gelen çocuk askerler, herkesi kurşun yağmuruna tutmaktadırlar. Sonunda girdikleri bir köyde RUF adlı gerilla örgütle savaşan devletin resmi güçleri ile karşılaşırlar. Ailelerinden uzakta, sefil ve perişan halde yaşamanın sebebi olarak gördükleri bu örgütten intikam almak istemektedirler. Sonunda onların da ellerine birer silah tutuşturulur. Kokain ve barut karışımı uyuşturucunun onlar da bağımlısı olmuşlardır artık. Ailelerini öldüren RUF militanlarından öç almak için savaşmaya başlarlar. Artık onların da diğer çocuk askerlerden farkı kalmamıştır. Girdikleri her köyü yağmalamakta, RUF gerillaları ile birlikte herkese ateş açmakta ve insanları su içer gibi rahatça öldürmektedirler. Sonunda UNICEF temsilcileri tarafından bulunan çocuklar rehabilite edilmek üzere başkent Freetown’a götürülürler. Sıkıntılı günlerin ardından New York’a giden Ishmael burada lise eğitimini tamamlar ve üniversiteye devam eder.

Yöntem: Gerçek hayatta yaşananlar hikaye edilmiştir.

Alıntı: Gündüzleri köy meydanında futbol oynamak yerine, köyün çevresindeki nöbet noktalarında nöbet tutuyor, marihuana içiyor, her zaman masanın üzerine yayılmış duran kokain ile barut karışımı brown brown’ı burnuma çekiyordum; ayrıca artık bağımlısı olduğum beyaz kapsüllerden de alıyordum. (s.134)

Anahtar kelimeler: Çocuk askerler, elmaslar, madde bağımlılığı, UNICEF

 

 

Subaşı, M., Kubilay, G.(2003); “Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocukların Aile ve Yaşadıkları Konutların Özellikleri”, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5:2, Ankara, Aralık

Subaşı, M., Kubilay, G.(2003); “Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocukların Aile ve Yaşadıkları Konutların Özellikleri”, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5:2, Ankara, Aralık.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 35

Kapsam:

Araştırma, sokakta yaşayan/çalışan çocukların aile ve yaşadıkları konutun özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı bir araştırmadır. Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu kullanılarak, örneklem grubuna giren aileler ile yüz yüze görüşme yoluyla Temmuz-Kasım 2000 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Ulus Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne kayıtlı 280 sokakta çalışan çocuk ile Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve Tedavi Merkezi’ne kayıtlı 7-14 yaş grubundaki sokakta yaşayan 20 çocuğun ailesi oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Temmuz–Kasım ayları arasında ulaşılan 49 çocuğun 30 ailesi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, sayı ve yüzdelik olarak değerlendirilmiştir.

Makaleden bir Alıntı:

Büyük kentlerde hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, göç, yoksulluk, artan enflasyon, işsizlik, kötü koşullarda barınma, aile içi şiddet, aile bütünlüğünün bozulması ve ailenin toplumsal desteğini kaybetmesi gibi durumlar aileyi ve tüm aile bireylerinin yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu faktörlere ek olarak, ailedeki alkol ve madde bağımlılığı, babanın evi terketmesi, ebeveynlerin başka kişilerle evliliği, gelir getiren kişinin yokluğu, macera arama, fiziksel istismar, cinsel taciz ve tecavüze uğramış olma, eğitim düzeyinin düşük olması, eğitim kurumlarının yetersizliği, toplumun geleneksel tutumları gibi durumlar tüm aile bireyleri içinde şüphesiz en fazla çocukları etkilemektedir. Bu faktörler çocukların aile ortamından uzaklaşmasına ve suç işleme potansiyelini arttırıcı bir ortam olan sokağa sürüklenmesine neden olmaktadır.

Bazı Anahtar Sözcükler:

sokakta yaşayan çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, aile, konut özellikleri, madde bağımlılığı, göç, yoksulluk