DEVLETİMİZİN ÇOCUKLARA BAKIŞ AÇISI

DEVLETİMİZİN ÇOCUKLARA BAKIŞ AÇISI

Çalışmanın adı: Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı:

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: Eylül 1979,İstanbul

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 213

Amaç:

1979 yılı 21-22 Nisan’ında,Balıkesir’de düzenlenen “Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı” başlıklı seminer ile birlikte çocuk sorunlarını ortaya koymak.

İçerik:

Çocuk sorunlarına ilişkin,Cahit Talas, Türkan Süren, Sabiha Özgür, Tuğrul Özgür, Alper Özgönül, İbrahim Önen, M. Vasıf Ersoy, H. V. Velidedeoğlu, Nadir Nadi, Oktay Akbal, Sami Karaören, Seçkin Cılızoğlu, Kemal Sülker, Turgut İnal, Cevat Geray, Rauf İnan, Jülide Gülizar, Sema Okay, Sadık Kırımlı, Faruk Erem, Özgül Erten, Türküöz Telli, Bahri Savcı, Yusuf Ziya Özdemir, Refia Şemin, Mehmet Can, Kaya Avni Sağlıkçı, M. Kemal Öke, Hüseyin A. Bilgin, İsmail Cömert ve Hazan Tozun’un seminerdeki konuşmalarına yer verilmektedir.

Yöntem:

 

Alıntı:

TRT’den Sema Okay ise konuşmasında, yurt dışında çalışmaya giden işçilerimizin çocuklarının sorunlarına değinmiş
“O çocuklar uzaklarda ama biz nerdeyiz?” diye sormuş; genç kuşaklara sahiplenilmesi gerektiğine parmak basmıştır. (s.84)Tanınmış eğitimci Rauf İnan, “eğitim ve öğrenciler” açısından yaptığı değerlendirmelerin ışığında, sorunun özünedokunmuştur : “Bu olumsuz durumların gerçek nedeni, …özellikle yöneticilerde, genellikle kamu yöneticilerinde -hele erkeklerde- bulunan, halkımızın dilinde vurdum duymazlık denen bir ruh, bir özyapı aksaklığı olan ‘apathie’dir. Bu yaygın ruhsal ve toplumsal hastalık … Cumhuriyetin ilk 25 yılında yenilmiş, giderilmişti. Sonradan depreştiği (nüksettiği) sayısız olaylar ve sorunlarla görülen bu ruhsal durum, açık bir bilinçve kesin kararlarla, denetleme ve izlemelerle giderilmedikçe,bu hastalık sağaltılmadıkça yurdumuzda önemli hiç bir sorunun çözümlenmesine olanak bulunamayacağı gibi, toplumsalsorunlar gittikçe karmaşıklaşacaktır.” (s.113)
Prof.Dr.Cevat Geray, “küçük yaşlarda okula gidememiş,ya da okulu bırakmış, çalışmak zokrunda kalmış olan” çırakların durumuna dikkat çekiyor. Onların ve okula gitme olanağı  bulamamış çocukların eğitim gereksinmelerine, her yaştan yetişkinin halk eğitimi gereksinmelerine vurgu yapıyor(s.169)

Anahtar kelimeler:

Sosyal politika,çocuk işçiliği,çalışan çocuk,beslenme ve çocuk