Türk İş Hukukunda Çocuk İşçi Kavramı ve Çocuk İşçinin Hakları

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Türk İş Hukukunda Çocuk İşçi Kavramı ve Çocuk İşçinin Hakları

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Şebnem Kılınç

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2011,İstanbul(İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:  181

Amaç: Türk İş Hukukunda çocuk işçi kavramı ve çocuk işçinin hakları incelemek.

İçerik:

Birinci bölümde çocuk işçi, ikinci bölümde Türk İş hukukunda çocuk işçinin korunması gibi ana başlıkları ile çocuk işçi ve haklarına değinilmektedir.

Yöntem:

Litetarür tarama yöntemi kullanılmaktadır.

Alıntı:

Çocuklar açısından çalışmak demek, daha yeterli donanıma sahip olamadan bir yetişkin gibi hayat mücadelesi içine girmek demektir. Bu da kısa ve uzun vadede birçok olumsuz sonuç doğurmaktadır. Çocuk işçilerin işyerinde maruz kaldıkları şiddet ise bir hak ihlali olmakla beraber ayrı bir çalışma konusu olacak kadar geniş olduğu için tez kapsamında incelenmeyecektir. Diğer taraftan bir başka sorun, çalışma hayatının kayıt dışı sektörlerinde çalışan çocukların görünmez olmasıdır(s.2).

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk işçinin hakları, çıraklık.

 

Muğla ilinde oto yan sanayii’nde çırak olarak çalışan çocuk ve genç işçilerin çalışma koşulları ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından değerlendirilmesi

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Muğla ilinde oto yan sanayii’nde çırak olarak çalışan çocuk ve genç işçilerin çalışma koşulları ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından değerlendirilmesi

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Yeliz Uslu

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:2014,Muğla (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 153

Amaç:

İçerik:

Yöntem:

Alıntı:

Anahtar kelimeler:

Oto sanayii, çocuk emeği, çırak, çıraklık.

 

(2014); “Çocuk İşçi Olmak: Musa Erbek (Çırak) İle Geçmişe Doğru Bir Yolculuk”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:134, Mayıs-Haziran. s,11.

(2014); “Çocuk İşçi Olmak: Musa Erbek (Çırak) İle Geçmişe Doğru Bir Yolculuk”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:134,Mayıs-Haziran. s,11.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:-

Kapsam:

Makalede Musa Erbek’in çocuk işçi olarak çalıştığı yıllar çıraklık,eiğitim okul hayatı ilişkileri ile birlikte aktarılmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

İş zordu. Demirle uğraştığımız için bana yük, ağır geliyordu. Usta, tut ucundan derdi; sonra hızlı hızlı yürürdü. 70-80
kiloluk konsolları taşırdık. Ben “Yavaş ol abi”dedikçe, o “Çabuk ol” derdi. Yine ilk geldiğim yıllardı. Matkapla çalışırdım. Ama matkabın işin işlendiği tablasına boyum yetişmezdi. Önce tabana lastik,üzerine takoz koyar; üstüne çıkardım. Ancak öyle yetişirdim. İşi mengeneyle bağladığımız için, kayma olasılığı yoktu. Matkabın koluna eriştiğimde işi görürdüm.Bu dönemde bir de kaza geçirdim. Dik duran demirlerin ayağımı kesebileceğini düşünmemiştim. Ayakkabımı deldiği gibi,ayak parmak arasından kesti. Çok acı çektim. Ama bir sakatlık bırakmadan geçti(s.11).
Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuk, çocuk emeği,  çıraklık,eğitim.

Fişek,A.G.(2014); “ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DURUMU 2012”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:134,Mayıs-Haziran. s,12-15.

Fişek,A.G.(2014); “ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DURUMU 2012”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:134, Mayıs-Haziran. s,12-15.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:-

Kapsam:

2012 yılına ait verilere yer verilirken çalışan çocukların çalışma yaşamına girme nedenlerinden, çalışma yaşamındaki tehlikelere kadar çalışan çocuklara yönelik geniş kapsamlı bir makaledir.

 

Makaleden bir Alıntı:

Ama çocuk emeği hala sürmektedir. Çünkü onun varlık nedenini oluşturan ekonomik ve sosyal temel sürmektedir. Bizler başta nitelikli ve kesintisiz örgün eğitimin yurt düzeyinde yükseltilmesi olmak üzere, etkin bir sosyal politika ile çocuk emeği ile baş edebiliriz. Bu bilinçle, kısa erimde, çalışan çocukların yaşamını kolaylaştırmalı ve onların yanında durmalıyız. “ÇocukEmeğinin Kabul Edilemez Biçimlerinde” çalışmalarına kesinlikle izin vermemeliyiz. Tehlikeli işlerde çalışan çocukların, bu tehlikelerden korunmaları, sağlıklarının yakından izlenmesi için, sürekli örgütlenmeler oluşturmalıyız. Çırakların eğitildiği “Mesleki Eğitim Merkezleri”nde hem eğitimin kalitesini çok arttırmalıyız; hem de okulda daha çok zaman geçirmelerini sağlamalıyız. Bu ek sürelerde, “benlik gelişimlerini tamamlamaları, kentli kimliğini geliştirimeleri” için yoğun sosyal ve kültürel programlar uygulamalıyız. Çocukların erken yaşta çalışma yaşamına atılmasına olanak veren
.Kesintili eğitim uygulaması
.Dışarıdan okuyabilme olanağı
.Köylerde okulların geç açılma ve erken tatil edilmesi uygulaması vb.son vermeliyiz(s.15).

 

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuk, çocuk emeği, çıraklık.

(2014)”ONLAR DA ÇIRAKTI : İSHAK AKPINAR”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:135,Temmuz-Ağustos.S,6-7.

(2014)”ONLAR DA ÇIRAKTI : İSHAK AKPINAR”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:135,Temmuz-Ağustos.S,6-7.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

12 yaşında bir çocuğun çalışma yaşamına girmesini ve çıraklığa nasıl başladığının anlatıldığı makalede bir yaşam öyküsüne yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Ustalardan çok dayak yedim. Bu üç-dörtyıl sürdü. Ustalar, hoyrat ve kaba insanlardı; ben bunca yıllık ustabaşıyım, ne bir çalışana ne de kendi çocuklarıma fiske vurdum. Ama Mustafa Amcanın beni çok kolladığını ve tüm yaşamımı

çekilir hale getirdiğini söylemeliyim. Ama ben de çok sabrettim. Niye sabrettim? Durumumuz yoktu; imkanımız yoktu; mecbursun. Sonuçta katlanmaktan başka çarem yoktu. Siyah renkli ucuz lastik çarık benzeri ayakkabılar (Gislavet denir) giyerdik. Şimdi çocuklar ayakkabı beğenmiyorlar. Çok fazla elbisem olmadı; neredeyse hem aynı gömlek pantolonlarla gider gelirdik. Çıraklığımda hiç iş kazası geçirdiğimi anımsamıyorum. Ama bir kez az daha ağır bir şekilde yaralanıyordum(s.6).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çıraklık, çırak, usta-çırak ilişkisi, eğitim.

 

 

Öztürk, M. (2013) “İktidarın Çocuk Hali”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:129, Temmuz-Ağustos. S,19-22.

Öztürk, M. (2013) “İktidarın Çocuk Hali”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:129,Temmuz-Ağustos.S,19-22.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 7

Kapsam:

V.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi’nde (Ankara, 18Ekim 2012) sunulan bildiriden geliştirtirilen makalede
çalışan çocuk sorunsalına değinilmektedir. Çalışma “çalışan çocukların” ne olduğunu saptamaya, bundan sonra da çalışan çocuklar üzerindeki söylemsel iktidarın göstergelerini aramaya odaklanmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

1. Çocuğun tanımlanması başlı başına bir önemli meseledir. Ne yazık ki on sekiz yaş altındakilere ‘çocuk’ deyip
işin içinden çıkmak o kadar da kolay değildir. Kişinin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi göz önünde bulundurulmalı ve gerekiyor ise ‘çocuk’ tanımı üzerine yeni ampirik çalışmalar yapılmalıdır. Bu araştırmadan çıkan sonuç ‘çocuk’ tanımının: özne için iş yaşamı dışında gerçekleştiği, üstyapı için ise çıraklıkla özdeş tutulduğu görülmektedir. Böyle bir çelişki, kişinin ileride çocukluğunu yaşayamadığını düşünmesi ve bu açıdan eksik kaldığını hissetmesi ile sonuçlanmaktadır. Ama daha ötesi, hayatlarında böyle bir iş hayatı ve buna bağlı olarak böyle bir hayat tarzından başka bir yol görememektedirler.
2. Çalışan çocuklar üzerinde kurulan bu iktidar mekanizmaları devlet, üstyapı ve gelenekler çerçevesinde kendini var etmektedir. Bu iktidar çalışan bireylerin kendilerini var etme süreçlerini ancak ve ancak bu üstyapı ile bütünleştiklerinde mümkün kılmaktadır. O halde bu bütünleşmeyi sağlayamayan bireyler çark tarafından öğütülecek ve dışlanacaktır(s.22).
Bazı Anahtar Sözcükler:

Çırak, usta-çırak ilişkisi, sosyal politika, çalışan çocuk, çocuk emeği.

 

 

 

(2012)”ESİRGENEN ÇIRAKLAR BİR İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ (Selçuk Savaş ile Söyleşi)”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123,Temmuz-Ağustos.S,4-5.

(2012) “ESİRGENEN ÇIRAKLAR BİR İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ (Selçuk Savaş ile Söyleşi)”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123,Temmuz-Ağustos.S,4-5.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

Çırak tanımı yapılarak, 4+4+4 eğitim sitemi ile birlikte yeni oluşan çıraklık tanımına değinilmekte ve 144 işçinin  10’unun çırak olduğu Ankara Etimesgut’ta Elsan Elektrik Motorları Fabrikası’ndaki, çıraklara yönelik iyi uygulama örneğine yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Çıraklar, ucuz ve uysal işçiler olarak görülmektedir. Yaşamlarının henüz başında, oynayacakları oyunların onların
kişisel gelişimleri üzerinde ne kadar etkili olduğu düşünülmemektedir. “4+4+4” yasasından sonra çocukların işe başlama yaşının 10 yaşa düşme olasılığı karşısında, “Gözünüz aydın(!)” dediğimiz ustalar isyan etmişlerdir; “Olur mu?!” diye. Biz 15 yaşında çocuk, işyerine girince isyan ediyoruz. Ayrıca merak ediyoruz; kaç usta, onlar gibi, on yaşında çırakları karşısında görünce isyan edecek? zNe yazık ki, çocukların erken yaşta çalışma yaşamına girmesi toplumumuzun bir yarası(S.4).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çıraklık, eğitim sistemi.

Turgut, İ.(2012) “Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:121,Mart-Nisan.S,2.

Turgut, İ.(2012) “Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:121,Mart-Nisan.S,2.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

1979 yılı 21-22 Nisan’ında,Balıkesir’de düzenlenen “Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı”başlıklı seminerde sunulan bildirileri, yapılan konuşmaları ve gönderilen mesajları içeren aynı başlıklı kitap ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

TRT’den Sema Okay ise konuşmasında, yurt dışında çalışmaya giden işçilerimizin çocuklarının sorunlarına değinmiş
“O çocuklar uzaklarda ama biz nerdeyiz?” diye sormuş; genç kuşaklara sahiplenilmesi gerektiğine parmak basmıştır. (s.84)Tanınmış eğitimci Rauf İnan, “eğitim ve öğrenciler” açısından yaptığı değerlendirmelerin ışığında, sorunun özüne dokunmuştur : “Bu olumsuz durumların gerçek nedeni, …özellikle yöneticilerde, genellikle kamu yöneticilerinde -hele erkeklerde- bulunan, halkımızın dilinde vurdum duymazlık denen bir ruh, bir özyapı aksaklığı olan ‘apathie’dir. Bu yaygın ruhsal ve toplumsal hastalık … Cumhuriyetin ilk 25 yılında yenilmiş, giderilmişti. Sonradan depreştiği (nüksettiği) sayısız olaylar ve sorunlarla görülen bu ruhsal durum, açık bir bilinç ve kesin kararlarla, denetleme ve izlemelerle giderilmedikçe, bu hastalık sağaltılmadıkça yurdumuzda önemli hiç bir sorunun çözümlenmesine olanak bulunamayacağı gibi, toplumsal sorunlar gittikçe karmaşıklaşacaktır.” (s.113)Prof.Dr.Cevat Geray, “küçük yaşlarda okula gidememiş,ya da okulu bırakmış, çalışmak zorunda kalmış olan” çırakların durumuna dikkat çekiyor. Onların ve okula gitme olanağı  bulamamış çocukların eğitim gereksinmelerine, her yaştan yetişkinin halk eğitimi gereksinmelerine vurgu yapıyor(s.169) (S.2).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Sosyal politika, çocuk suçluluğu, yetiştirme yurtları, çırak,eğitim.

(2012); “En İyi Uygulama Örneği: Çıraklar ve Yerel Yönetimler” Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:125,Kasım-Aralık.S,4-6.

(2012);”En İyi Uygulama Örneği:Çıraklar ve Yerel Yönetimler”Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:125,Kasım-Aralık.S,4-6.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam: Antalya ilinde yerel yönetimler ile çıraklara yönelik geliştirilen çalışmalara yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Yurtta kalan çırakların, beslenme gereksinmeleri, aşevinden karşılanmakta olup; yemekhane olarak ayrılan bölüm,
yemek dışı zamanlarda kantin olarak kullanılmaktadır. Bugüne değin 103 çırağın yararlandığı bu çalışmadan, şu
anda 49 çırak yararlanmaktadır. Bu etkinliklerin en çok övülmesi gereken yanlarından biri, çırakları, yalnızca karnını doyurup, sıcak yatak vermenin ötesinde, yarının insanı yetiştirme projesi olarak görmesidir. Yarının insanı, bir makine gibi değil, sosyal ve kültürel bir varlık olarak geliştirilmelidir(s.5).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çıraklık, yerel yönetimler, eğitim, çıraklar için yurt, umut
 
 

Erbay, E.(2011); “Çocuk İşçi Olmak: Ömer Atılgan İle Geçmişe Doğru Bir Yolculuk”Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:114,.S,8-9.

Erbay, E.(2011);”Çocuk İşçi Olmak: Ömer Atılgan İle Geçmişe Doğru Bir Yolculuk”Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:114,.S,8-9.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Makalede Ömer Atlgan’ın çırak olarak çalıştığı yıllarla ilgili söyleşiye yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Ercüment Erbay:Çıraklık döneminiz kaç yıl sürdü?
Ömer Atılgan:19 yaşıma kadar sürdü.
Ercüment Erbay:Yani askere gidene kadar sürdü?
Ömer Atılgan:Sürdü tabi ama yeni gelen çırak olduğunda daha kötü işleri onlara devrediyor, bir nevi kıdem atlıyorsunuz(s.8).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çıraklık, yoksulluk, eğitim, çocukluğunu yaşamak
 

Erbay, E.(2010); “Çocuk İşçi Olmak: Kubilay Doğanay İle Geçmişe Uzanan Bir Yolculuk”Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:108,.S,2-3

Erbay, E.(2010); “Çocuk İşçi Olmak: Kubilay Doğanay İle Geçmişe Uzanan Bir Yolculuk” Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:108,.S,2-3

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Söyleşi türündeki bu makalede çocuk işçiliğinden işverenliğe uzanan bir yaşam öyküsü anlatılmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Ercüment Erbay: Dediklerinize göre şunu diyebilir miyiz? Ben çocukluğumda çalıştım, çok yıprandım ve yoruldum. Çocuğumun da aynı şeyleri yaşamasını istemem.

Kubilay Doğanay:Tabi ki. Çocukluğunu yaşasın, oyun oynasın. Ben şimdiden aldım onun bilgisayarını. Bu yaşta bowling oynamaya götürüyorum, kötü alışkanlıklardan uzak tutacak her aktiviteye yönlendiriyorum(s.3)

Bazı Anahtar Sözcükler:

çıraklık, yoksulluk, eğitim, çocukluğunu yaşamak

Erbay, E.,Fişek,A,G.(2010);”Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak”Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:109,Mart-Nisan .S,2-3.

Erbay, E.,Fişek,A,G.(2010);”Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak”Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:109,Mart-Nisan .S,2-3.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Söyleşi türünde ki bu makalede çocuk işçiliğinden işverenliğe uzanan bir yaşam öyküsü anlatılmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

EE-AGF:Sizi 12 yaşınıza geri döndürsek yine çalışmak ister miydiniz?

Erdal Burak:İstemezdim, okumuş bir çalışan olmak isterdim. Sonuna kadar okurdum. Makine mühendisi olur,yine bu işi yapardım.
EE-AGF:15 yaş altı çocukların çalışmasını doğru buluyor musunuz?
Erdal Burak:İlk önce eğitim. Ama çocuk okumayacaksa da, çalışması gerekiyor çok da geç kalmadan. Buraya
16-17 yaşında Liseyi terk edip geliyorlar, olmuyor. Bu iş kolay öğrenilecek biriş değil. 17-18 yaşından sonra olacak
bir iş değil bu. Çocuk okumayacaksa 15 yaşından sonra işe başlamalı. 15 yaşından önce olmaz çünkü çocukların bu yaştan önce çalışmalarını doğru bulmuyorum, bu işler sonuçta ağır işler.10-12 yaşında olacak işler değil.
EE-AGF:Bu bağlamda mesleki eğitim konusunda ne düşünüyorsunuz?
Erdal Burak:Ben buraya gelenmeslek lisesi öğrencilerini daha başarılı buluyorum, öğrendiklerini uygulama imkânı buluyorlar ama staj yapmayan meslek lisesi mezunları boş oluyor. Sadece okulla olmaz bu işler, uygulaması
çok önemli(s.3).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çıraklık,eğitim
 

Erbay, E.(2009); “Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:102,Ocak-Şubat .S,4-5.

Erbay, E.(2009); “Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:102,Ocak-Şubat .S,4-5.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam: Söyleşi türünde ki bu makalede çocuk işçiliğinden işverenliğe uzanan bir yaşam öyküsü anlatılmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

İbrahim Taşkesti: 9-10 yaşlarında amcamın Çubuk’taki yerinde çalışmaya başladım. Meslek öğrenmek için heves ettim ve bu şekilde çalışma yaşamına girdim. Durumumuz da iyiydi. İlkokulda da başarılıydım ama o zamanlar meslek sahibi olmak önemliydi, okumak pek önemli değildi, şimdi ise önemli.
Ercüment Erbay: Peki okula devam etmeyi düşünmediniz mi?
İbrahim Taşkesti: Çalışmak daha cazip geldi. Bizden büyük ağabeylerimiz Ankara’ya çalışmaya giderlerdi. Onlar köye gelince çok imrenirdik ve bu şekilde Ankara’ya geldik. Ankara’da çelik eşya işinde çalıştım.(S.4)
Ercüment Erbay: Size yeniden çocuk olma imkânı verilse yine çalışır mıydınız?
İbrahim Taşkesti: Hem okur hem çalışırdım. Okuyan adamın ufku açık olur, bunu sanayi deneyimiyle birleştirdiğinde ise çok iyi olur.(s.5)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Eğitim, çalışan çocuk, çırak eğitimi, meslek edinme

 

 

Demirbilek, S.; Demirbilek, T.(2001); “Çalışan Çocuklar Açısından Çıraklık Eğitiminin Önemi:İzmir Çıraklık Eğitim Merkezi’nde Öğrenim Gören Çıraklar Üzerine Bir Araştırma”, (İçinde: Türkiye’de Çalışan Çocuklar Semineri), DİE Yayınları, Ankara, s. 321-337

Demirbilek, S.; Demirbilek, T.(2001); “Çalışan Çocuklar Açısından Çıraklık Eğitiminin Önemi:İzmir Çıraklık Eğitim Merkezi’nde Öğrenim Gören Çıraklar Üzerine Bir Araştırma”, (İçinde: Türkiye’de Çalışan Çocuklar Semineri), DİE Yayınları, Ankara, s. 321-337.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 19

Kapsam:

Makalede, çalışan çocuklar açısından çıraklık eğitiminin taşıdığı önem üzerinde durulmuş, daha sonra İzmir İl Çıraklık Eğitim Merkezi’nde sanayi sektörüyle ilgili bazı meslek dallarında öğrenim gören çıraklara uygulanan anket değerlendirilmiştir. 2-13 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırma; yöneticiler, eğitimciler ve öğrencilerle yapılmış olan derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Söz konusu olumsuz şartlara rağmen, çıraklar ile ustaları arasındaki ilişkiler uyumludur. Çıraklar, işveren ve ustabaşlarından şikayetçi değillerdir. Sadece 19 çırak, kötü muameleye maruz kaldığını belirtmiştir. Çocuklar, ailelerinin değer yargıları doğrultusunda, evde-işyerinde-okulda uyumlu ve itaatkardır. Bunun nedeni, çırakların esasen kendi becerileri ve çabaları sonucu işi öğrenebilmeleri ve ailelerinden aldıkları eğitim ve terbiyeye bağlı olarak küçük işyerlerindeki çalışma, ahlak ve kültüre uygun bir davranış sergilemeleridir. (s.331)

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk işçiler, çırak, çırak eğitimi, çalışma koşulları