(2012); “En İyi Uygulama Örneği: Çıraklar ve Yerel Yönetimler” Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:125,Kasım-Aralık.S,4-6.

(2012);”En İyi Uygulama Örneği:Çıraklar ve Yerel Yönetimler”Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:125,Kasım-Aralık.S,4-6.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam: Antalya ilinde yerel yönetimler ile çıraklara yönelik geliştirilen çalışmalara yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Yurtta kalan çırakların, beslenme gereksinmeleri, aşevinden karşılanmakta olup; yemekhane olarak ayrılan bölüm,
yemek dışı zamanlarda kantin olarak kullanılmaktadır. Bugüne değin 103 çırağın yararlandığı bu çalışmadan, şu
anda 49 çırak yararlanmaktadır. Bu etkinliklerin en çok övülmesi gereken yanlarından biri, çırakları, yalnızca karnını doyurup, sıcak yatak vermenin ötesinde, yarının insanı yetiştirme projesi olarak görmesidir. Yarının insanı, bir makine gibi değil, sosyal ve kültürel bir varlık olarak geliştirilmelidir(s.5).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çıraklık, yerel yönetimler, eğitim, çıraklar için yurt, umut