Çalışan Çocuklar 2006

Çalışmanın adı: Çalışan Çocuklar 2006

Çalışmanın Türü: Araştırma/Anket Raporu

Çalışmanın Yazarı: Türkiye İstatistik Kurumu

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: Ankara, 2006

Çalışmanın Dili: Türkçe-İngilizce

Sayfa Sayısı: 82

Amaç: Anketin esas amacı; Türkiye’de çalışan çocuklar konulu ulusal bir veri tabanı oluşturmak, çalışan çocukların hangi sektörlerde ve hangi çalışma koşullarında çalıştığını, sosyal, demografik ve ekonomik özelliklerini ortaya koymaktır.

İçerik: İlk bölümde 1994-2006 arası tarihsel tablolara yer verilmiştir. İkinci

Bölümde ise değerlendirme başlığı altında şu konulara değinilmiştir: nüfus yapısı, eğitim durumu, istihdam durumu, gelir durumu, çalışma nedeni, çalışma süresi, ev işlerinde çalışanlar.

Yöntem: Çocuk İşgücü anketleri, hanehalkı işgücü anketi için örneğe seçilen

Hanehalklarında uygulanmış olduğundan, örnek tasarımı işgücü

anketinin örnek tasarımına dayanmaktadır. Hanehalkı işgücü araştırmasının örnek tasarımı 3’er aylık dönemlerde ve her ay alan uygulaması yapılabilecek şekilde 5 yıl üzerinden tasarlanmıştır. Anketin örnekleme yöntemi tesadüfi, iki aşamalı, tabakalı, 8 alt örnekli küme örneklemesidir.

 

Alıntı: 2006 yılı çocuk işgücü anketi sonuçlarına göre, ekonomik işlerde çalışan çocukların çalışma nedenleri incelendiğinde, 6-17 yaş grubundaki çocukların çalışma nedenlerinin başında %51.1 ile hane halkı gelirine katkıda bulunmak, ikinci sırayı %17.4 ile iş öğrenmek, meslek sahibi olmak, üçüncü sırayı ise %12.9 ile hanehalkının ekonomik faaliyetlerine yardımcı olmak almaktadır. (s.22)

Anahtar kelimeler: çalışan çocuklar, TÜİK