Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014

Çalışmanın adı: Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014

Çalışmanın Türü: Rapor

Çalışmanın Yazarı: Hayata Destek İnsani Yardım Derneği

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2014, İstanbul

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 95

Amaç:

İçerik:
Rapor 2014 yılında Hayata Destek Derneği’nin Mevsimlik Tarım İşçiliği Yaşama, Çalışma Koşulları Araştırması’nın bulgularına dayanarak ailelerin sosyo-ekonomik yapılarını, çalışma ve yaşam koşullarını, yoksullukları ve yoksunluklarını ele alarak, çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisini inceleyecektir. Başat olarak mevsimlik tarım işçiliği olmak üzere, mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk verilerine de yer verilmektedir.

Yöntem:

Araştırma kapsamında yaygın olarak mevsimlik işçi alan illerde Adana (örtü altı sebze ve narenciye); Afyon (kiraz toplama); Düzce (fındık toplama); İzmir (kiraz toplama); Konya-Aksaray (pancar çapası); Ordu (fındık toplama); Samsun (sebze hasadı); Urfa (pamuk toplama) ve Yozgat-Nevşehir (pancar çapası)’nda saha çalışması yapılmıştır. Araştırma Aralık ayında, mevsimlik pamuk ve Adana narenciye sahasıyla son bulmuştur. Toplamda aralarında çiftçi ve yerel yetkililer de olmak üzere 85 derinlemesine görüşme ile 168 hane halkı anketi yapılmıştır. Ayrıca 8 kadın ve 3 çocuk odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 168 hane halkı anketi ile toplamda mevsimlik tarım işçisi olan ya da bundan doğrudan etkilenen 1,353 kişinin verisine ulaşılmıştır.

Alıntı:

MURAT;10 yaşında ve bu yıl ‘gerçekten çalışmaya başladığı’ ilk yıl. Urfa, Viranşehir’den 22 kişilikgeniş ailesiyle birlikte bu yıl göç yoluna çıktılar. 4. sınıfa giden Murat her yıl Mayıs ayında Urfa’dan ayrıldıkları için okula düzenli devam edememekte: “Bu yıl Mayıs ayında göç yoluna çıktık, Aksaray’da şeker pancarı çapası, Samsun’da sebze hasadı, Düzce’de fındık toplama işi yaptık. Düzce’den sonra ben ailemle pamuk hasadına gitmeyeceğim, okula devam edeceğim” diye yolculuklarını aktarmıştı. Ancak onunla devam ettiğimiz göç yolculuğunda pamuk vakti geldiğinde o da ailesiyle birlikte Viranşehir yakınlarındaki bir pamuk tarlasında çadırda kalıp pamuk topladı, okula devam edemedi. Kendi anlatışı ile pancar çapasında çok çalışmasa da, sebze hasadında, fındık ve pamuk toplama işlerinde çok çalışıp, aileye katkısı çok olmuş. Murat’ın ailesi, toprakları olmadığı için yıllar önce köylerinden şehir merkezine göçmüşler ve kendilerini bildiklerinden beri bu işi yapıyorlar.Murat’ın 19 yaşındaki ablası okuyamayan çocuklardan bir örnek:“Ben de orta ikiye kadar gittim,işe çıktığımızdan dolayı okuyamadık. Zaten 4 ay öyle gidiyorduk, 6 ay işe çıkıyorduk. 4 ay gidince yani bir şey öğrenemiyoruz, sadece yazma okuma oluyor, başka şey olmuyor(s.87).


Anahtar kelimeler:

Tarımda çocuk emeği, eğitim.

MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLİĞİNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Çalışmanın adı: MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLİĞİNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Çalışmanın Türü: Rapor

Çalışmanın Yazarı: Kalkınma Atölyesi,

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: Eylül 2013, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 37

Amaç:

 

İçerik:
EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
İlgili Mevzuat, Mevcut Durum ve Eğitim Programları
Mevzuat ve Kamunun Yükümlülükleri
Mevcut Durum ve İl Düzeyindeki Çalışmalar.
Mevcut Eğitim Programları
Eğitim İhtiyaç Analizi Saha Çalışması
Görüşmenin Genel Kapsamı
Görüşmelerden Elde Edilen Bilgiler
Yapılan Görüşmelere Dair Genel Değerlendirme
Görüşülen Tarafların Eğitim İhtiyacına Dair Genel Değerlendirme
Eğitim Programına Dair Öneriler
Kamu Çalışanları, Muhtarlar, Bahçe Sahipleri ve Tarım Aracılarının Eğitimlerine Yönelik Oneriler
Ailelerin Eğitimine Yönelik Öneriler
EĞİTİM PROGRAMI
Açılış Oturum

Oturum (1) Türkiye’de ve Dünya’da Mevsimlik Tarım işçiliği
Oturum (2) Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocuklar İçin Koruyucu Çevre
Oturum (3) Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadele – Uygulama Örnekleri
Oturum (4) Mevsimlik Tarımda Çocuk işçiliğinin Önlenmesine Yönelik Rol ve Sorumluluklar – Yerel Düzeyde Yapılabilecekler
Kapanış Oturumu

Yöntem:

 

Alıntı:

 

Anahtar kelimeler:

Tarımda çocuk emeği, eğitim.

Çalışan Çocukların Penceresinden

Çalışmanın adı: Çalışan Çocukların Penceresinden

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Milli Eğitim Sağlık Eğitimi Vakfı

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: Temmuz 2008, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:

Amaç:

İçerik:
ÇOCUK HAKLARI
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN NEDENLERİ
TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
ÇOCUKLAR NEDEN ÇALIŞIYOR?
TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ÇOCUK
ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİM
ÇALIŞAN ÇOCUKLARI BEKLEYEN RİSKLER
ÇALIŞAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPAN KAMU KURUMLARI
SİVİL KURULUŞLARININ ÇALIŞAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI
TÜRKİYE’DE ÇIRAKLIK VE UYGULAMALARI
GEÇMİŞTE ÇIRAKLIK YAPMIŞ İŞYERİ SAHİPLERİNİN SÖZLÜ TARİH TANIKLIKLARI
TARIM SEKTÖRÜNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
TİCARET VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VE İŞVERENLER
ÇALIŞAN ÇOCUKLARA TOPLUMSAL BAKIŞ
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN EN KÖTÜ BİÇİMLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI PROJESİ
ÇALIŞAN ÇOCUĞUN AİLESİ VE AİLE İLİŞKİLERİ
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN KARNESİ
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN ÇOCUKLARA GENEL BAKIŞ (BELGESEL)
Alıntı:

 


Anahtar kelimeler:
Çalışan çocuk, çocuk emeği, tarımda çalışan çocuk, sanayi sektöründe çalışan çocuk, çocuk emeği.

Şeker Pancarı Üretiminde Çalışan Çocuklar İçin Model Eylem Planı

Çalışmanın adı: Şeker Pancarı Üretiminde Çalışan Çocuklar İçin Model Eylem Planı

Çalışmanın Türü: Rapor

Çalışmanın Yazarı: Kalkınma Atölyesi

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2012, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 26

Amaç:

Model Eylem Planı, şeker pancarı üretiminin yapıldığı illerin, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak amacıyla il ve ilçe düzeyinde geliştirebilecekleri eylem planları için bir kaynak oluşturmak.
İçerik:
.Şeker Pancarı Ürünü Hakkında
.Şeker Pancarı Hasadında Çalışan Çocuklarla İlgili Alan Araştırması Sonuçları
.Çözümler ve Zamana Bağlı Eylemler
.Yerel Düzeyde Eylem Planı Hazırlığı ve Uygulaması:
Yöntem Önerisi
.Sonuç Yerine

Yöntem:

Alan araştırmasından yararlanılmaktadır.

Alıntı:
Şeker pancarı hasadında çalışan çocukların eğitim durumuna bakıldığında çocukların yüzde 98’inin okula kaydı olduğu görülmektedir. İlköğretime kaydolmuş çocukların yüzde 82’si yasanın öngördüğü yaşta okula kayıt yaptırmamış olup, yalnızca yüzde 18’i tam zamanında kayıt yaptırmıştır. Şeker pancarı hasadında çalışan çocukların yüzde 15’i 20-40 gün, yüzde 57’si 41-80 gün, yüzde 20’si ise 120-180 gün arasında okula devamsızlık yapmıştır. Ortalama devamsızlık gün sayısı 67’dir. Çocukların yüzde 85.7’si okula devamsızlığın nedeni olarak “mevsimlik ve gezici tarım işçiliği” cevabını vermektedir(s.14).

Anahtar kelimeler:

Şeker pancarı tarımında çocuklar, çocuk emeği, tarımda çocuk emeği, tarımda çocuk işçiler.

 

Fındık Hasadının Oyuncuları

Çalışmanın adı: Fındık Hasadının Oyuncuları

Çalışmanın Türü: Rapor

Çalışmanın Yazarı: Kalkınma Atölyesi, Danışman:Kuvvet Lordoğlu

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2014, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 238

Amaç:

Araştırmanın temel amacı, başta fındık hasadında çalışan yetişkinler ve çocuklar olmak üzere, tarım aracıları ve fındık bahçesi sahiplerinin görüşleri doğrultusunda, çalışma ve yaşam koşullarını detaylı bir şekilde ortaya koymak, çalışma sürecine katılan yetişkin ve çocukların profillerini belirlemek, ilgili tarafların yetişkin ve çocuk işçiliğine yönelik görüşlerini derlemek, yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik nelerin yapılacağını ortaya koymak ve gelecekteki fındık hasadı işçilik biçimlerinde görülebilecek olası değişimi tahmin etmektir.

İçerik:

Batı Karadeniz İllerinde Fındık Hasadında Yer Alan Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri, Çocuklar, Tarım Aracıları ve Bahçe Sahipleri Temel Araştırmasından oluşmaktadır.

Yöntem:

Alan araştırmasından yararlanılmaktadır.

Alıntı:
Çocuklar, 12 farklı mevsimlik tarım işçisi grubu içinde yer almaktadırlar. Tarım aracılarından alınan, her grupta yer alan hane sayıları bilgisi doğrultusunda, bir grupta yer alan ortalama hane sayısı 4,5’tir. En küçük işçi grubu 3 haneden, en büyüğü ise 7 haneden oluşmaktadır. Gruplar Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Batman ve Şırnak’tan gelmişlerdir. Gözlem tekniğinden ötürü, çocukların hane büyüklükleri hesaplanamamıştır. Ancak, hane halkı bulgularında, hane büyüklüğüne yönelik bulguların bu noktada da geçerli olduğu söylenebilir. TÜİK’in 2012 yılında yayınladığı “Aile” raporunda yer alan istatistiklere göre, söz konusu illerin ortalama hane büyüklüğü bakımından en yüksek iller olduğu, bu illerdeki ortalamanın 6-8 kişi olduğu bildirilmektedir. Ancak araştırma bulguları ile arada oluşan bu farkın altında yatan temel neden, hanehalkı bölümünde de dile getirildiği üzere, hanelerin her zaman tüm üyeleriyle birlikte fındık hasadına çalışmaya gelmemeleri ya da çocukların/gençlerin kimi zaman fındık hasadına
hanelerinden bağımsız katılmaları olduğu düşünülebilir(s.106).
Anahtar kelimeler:

Fındık tarımında çocuklar, çocuk emeği.

Gülçubuk, B.(2012), Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık, Çalışma ve Toplum Dergisi , 2012/2 (33), ss. 75-94.

Gülçubuk, B.(2012), Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık, Çalışma ve Toplum Dergisi , 2012/2 (33), ss. 75-94.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:12

Kapsam:

Tarımda en kötü biçimde çalışan çocuk işçiliği ile ilgili olarak Gülçubuk ve arkadaşları (2003) tarafından Adana İli Karataş İlçesinde pamuk tarımında mevsimlik-gezici çalışan çocuklar ile ilgili olarak yapılan bir araştırma sonuçlarına değinerek başta torba yasa olmak üzere yasal düzenlemeleri de ele alarak tarımda çocuk emeği sömürüsüne değinilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Başta tarım olmak üzere çocuk işçiliğineneden olan temel unsurlar;
Göç,
Bozuk gelir dağılımı,
Yetersiz eğitim,
Eğitimde fırsat eşitsizliği,
Nüfus artışı,
İşsizlik,
Yoksulluk,
Yetişkinlerin işsizliği,
Mevzuatın eksikliği ve etkin uygulanamaması,
İşverenlerin çocuk işgücü talebi,
Ücretsiz aile işçiliği ve
Tarımda istihdam çocuk işçiliğini belirleyen temel unsurlardır(s.79).
Çocuk işçilerin %70’i tarımdadır(s.90).


Bazı Anahtar Sözcükler:
Tarımda çocuk emeği, çocuk işçilik, çocuk sömürüsü, eğitim.
 

(2012) “Fındık Tarımında Çocuk Emeği Konusunda İyi Uygulama Örneği (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:124,Eylül-Ekim.S,6-7.

(2012) “Fındık Tarımında Çocuk Emeği Konusunda İyi Uygulama Örneği (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:124,Eylül-Ekim.S,6-7.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

Makale; fındık tarımında çocukların işçi olarak çalıştırılmalarını önlemek amacıyla Giresun Ziraat Odası (GZO) ‘nin  ‘Gülen Çocuk’  projesi ve fındık tarımından uzak tutulacak çocuklara yönelik uygulamalar ele alınmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Giresun Ziraat Odası Başkanı Akbaşlı, çocukların bahçelerden uzak tutulması, fındık tarımında çocuk emeğinin olmaması için, hem üreticilerin ve hem de çocukların eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan çalışmalarda, özellikle ilimizdeki 13 ilçemizde 100 bin üreticimize gerek yasaların, anayasaların, Türkiye ́nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların metinlerini anlatıp öğretilmektedir. Bu çerçevede 3.000 broşür dağıtılmıştır. Üretici çiftçilerimize, çocuk işçiliği konuşunda, basın demeçleri, radyo ve televizyon programları ile ulaşılmaktadır. Ağustos ayında başlayacak olan, fındık toplama döneminde, fındık üreticisi çiftçilerin, hasat zamanı bahçeleri ziyaret edilerek çocuk çalıştırmadıklarının yerinde saptanması, kendilerinin pazara götürdükleri fındıklarıyla satış esnasında gurur duymalarının sağlanması planlanmakta. Çiftçilerimiz göğüslerini gere gere ‘Bizim ürünlerimizde çocuk emeği yoktur’ demelidirler. Hatta her biri bahçelerine “BİZİM BAHÇEDE ÇOCUKLAR ÇALIŞMIYOR” yazılı pankart asmalıdırlar(s.6-7).

 

Bazı Anahtar Sözcükler:
Fındık tarımında çocuklar, tarımda çocuk emeği,

Yayman,O.(2012); “Karıncalar Mesaide”,Cumhuriyet-Ege Gazetesi, Aktaran; Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:124, Eylül-Ekim.S,2-4.

Yayman,O.(2012); “Karıncalar Mesaide”, Cumhuriyet-Ege Gazetesi, Aktaran; Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:124, Eylül-Ekim.S,2-4.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

Gazete yazısı; tarımda çalışmak için çoluk-çocuk Saruhanlı-Manisa bölgesine gelenleri ele almaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Aileleriyle birlikte çadırda yaşayan mevsimlik işçiler tıpkı karıncalar gibi kışın ayakta kalabilmek için yaz döneminde canla başla çalışıyor(s.5).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk emeği, çalışan çocuklar, tarımda çocuk emeği.

 

Maraşlıoğlu ,Cengiz,F.(2012) “Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:124,Eylül-Ekim.S,22.

Maraşlıoğlu ,Cengiz,F.(2012) “Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:124,Eylül-Ekim.S,2-4.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

Makalede; Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı tarım işçiliğinde kullanılan çocukların tehlikeli işlerde çalıştırılmasının engellenmesine yönelik hazırlıkta olduğu yönergeye, tarımda çalışan çocuklara ve Hindistan’dan çocuk sömürüsüne  yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO), Hindistan’da 5 ile14 yaş arası çalışan çocuk sayısının 12.6 milyon olduğunu açıkladı. Bu sayının yüzde yirmisinin evde çalışanlardan oluştuğunu belirtti. Başka örgütlere göre bu sayının 45 milyonun da üstünde bir rakam olduğu görüşünde. UNICEF Hindistan’daki çocuk işçiliğinin dünyadaki öteki ülkelere göre çok fazla olduğunu açıkladı. Hindistan’da, çalıştırılmak istenen bu çocuklar ya aileleri tarafından ya iş bulma ajansları tarafından satılmakta, ya da kaçırılarak zorla çalıştırılmaktadır. Çocukların hemen hepsi ülkenin yoksul bölgelerinden gelen çocuklardır. Yoksul aileler, gelir sağlamak için çocuklarını satmaktadır. Aileleri tarafından çalıştırılan çocuklar üretimde, ev hizmetlerinde ve seks ticareti içinde tutulmaktadır. Hindistan 2011 yılı suç istatistiklerine göre ülkede 32.000’den fazla çocuk kayıptır (s.3).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk emeği, çalışan çocuklar, tarımda çocuk emeği, aile işçisi çocuklar.

Çelikkalp, Ü.(2012) “Ücretsiz Aile İşçisi Çocuklar ve Sorunları”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:122,Mayıs-Haziran.S,7-9.

Çelikkalp, Ü.(2012) “Ücretsiz Aile İşçisi Çocuklar ve Sorunları”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:122,Mayıs-Haziran.S,7-9.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 12

Kapsam:

Makale; ücretsiz aile işçisi çocuk kimdir sorusuna yanıt vermekte, ücretsiz aile işçisi çocukların sağlık riski, şiddet ve istismar riski, eğitimsiz bırakılma riski gibi sorunlarına da değinmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Ücretsiz aile işçiliği, yanlızca tarımsal üretimle de sınırlı değildir. Çocuklar, oturduğu konuta yakın yerde çalışan
anne-babanın çalıştığı işletmelerde, ebeveynleri ile birlikte çalışabilmektedirler. Dünyanın çeşitli bölgelerinde çocukların genel olarak çalıştırıldıkları alanlar; ev hizmetlerinde, bağlı iş gücü, seks ticareti ve istismar, endüstri ve çiftlik, sokak satıcılığı, aile ile birlikte çalışmadır (NDWM 2010). Çocuk işçiliği, fakirlikle ilişkili olup, çocukların çalışmasında toplumsal, ekonomik, politik etkenler önemli rol oynamaktadır. Özellikle bu çocukların geldikleri ailelerin davranışlarında ekonomik faktörlerin belirleyici olduğu birgerçektir (Yıldız 2007). Az gelişmiş ülkelerde, çocuklar, ailelerinin geçimlerine yardım etmek için çalışmaktadır. Hergün, hem zengin hem de fakir ülkelerde fark etmeksizin, milyonlarca çocuk günlerini, yemek yaparak, temizlik yaparak ve kendilerinden daha küçük olmayan çocukların bakımı, bahçe işleri gibi yetişkinlerin her dediğini yapmaya hazır bir şekilde çalışarak geçirmektedir. Ev hizmetçisi olarak adlandırılan bu çocuklardan bazıları aile yanında, bazıları ayrı evlerde de çalıştırılmakta; çoğu emeğinin karşılığını çok az almakta ya da alamamakta; yemek ve barınma karşılığında çalışmaktadırlar (s.7).

 Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuklar, çocuk emeği, tarımda çocuk emeği, ücretsiz aile işçisi çocuklar, yoksulluk,eğitim

İlik,B.(2012); “Uzun Yolculuk”Çalışma Ortamı Dergisi,Kasım-Aralık, Sayı:125,.S,20-22.

İlik,B.(2012);”Uzun Yolculuk””Çalışma Ortamı Dergisi,Kasım-Aralık, Sayı:125,.S,20-22.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Hayata Destek Derneği’nin 23 Temmuz 2012 – 30 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ordu Valiliği ile birlikte fındıkta çocuk işçiliğini önlemeye yönelik yürütttüğü yaz okulu çalışmasını ve ortaya çıkan tespitleri ele almaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Çalışmanın yapıldığı çadırkentte günlük ortalama 150 çadırda yaklaşık 800 kişi, 7 ila 40 gün arasında kalmaktadır. Çadırkentte bulunanların %5’i 0-3 yaş, %5’i 4-6 yaşları arasındadır. Kreş ve okula hazırlık dönemi olarak tanımlanabilecek bu yaş grubunun içinde birkaç günlük bebekten, çadırkentte doğan ve her türlü riske açık ortamda yaşayanlara kadar %10’luk bir grup bulunmaktadır.7-14 yaş grubunda yoğun bir çocuk grubu bulunmaktadır ve bunların oranı %24’tür. Bu grup genel olarak tarlalara götürülmemektedir. Ancak yapılan çalışmada saptanan ve genellikle literatürde de dikkatleri çekmeyen bir tür gizli çocuk işçiliği burada ortaya çıkmaktadır. Çadırlarda kalan
kız çocukları çok küçük yaşlardan itibaren (7-8) küçük kardeşlerine bakma, çadırın ihtiyacı olan getir-götür ve ayak
işlerinden sorumlu olmaktadırlar. Üstelik bu sorumluluk çoğu kez bahçede çalışmaktan daha ağır koşulları içermektedir(s.20)
Bazı Anahtar Sözcükler:
Sivil toplum kuruluşları, fındık tarımında çocuklar, çocuk emeği, çocuk işçiliği, yoksulluk
 
 

Karadoğan, E.(2010); “Dünyadaki Çirkinliklerin Yükünü Çocuklar Taşıyor. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:111,Temmuz-Ağustos .S,2-4.

Karadoğan, E.(2010); “Dünyadaki Çirkinliklerin Yükünü Çocuklar Taşıyor. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:111,Temmuz-Ağustos .S,2-4.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 3

Kapsam:

-12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE ETME(ME) GÜNÜ-MEGJASHİ: DÜNYANIN İLK ÇOCUK HAKLARI BÜYÜKELÇİLİĞİ-AMERİKAN TARIMINDA ÇOCUK ELLERİ başlıkları ile bu konular ile ilgili güncel bilgilere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

29 Nisan 2010 tarihinde dünyanın ilk çocuk büyükelçiliği olan Megjashi 18.kuruluş yıl dönümünü kutladı. Megsajhi, 18 yıl boyunca gerçekleştirdiği önemli faaliyetleri şu şekilde sıralamaktadır:

•Çocuk hakları ile ilgili yayınların basılması (kitap, dergi)

•Çocuk haklarına yönelik uluslararası belgelerin onaylanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması için baskı oluşturulması.

•Çocuk emeğine karşı kamuoyu oluşturulması.(s,3.)

“Çocuk tarım işçileri söz konusu olduğunda, ABD gelişen bir ülkedir, Amerikalıların yiyeceklerini çapalayan çocuklar, en azından onu servis edenler kadar korunmaya sahip olmalıdırlar”. HRW’in tespitlerine göre, 12 yaşından da küçük çocuk tarım işçileri, haftanın yedi günü, günlük en az 10 saat çalıştırılmaktadırlar.(s,4)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuklar fotoğraf yarışması, çocuk emeği, sosyal devlet, sosyal politika, çocuk işçiliği, tarımda çocuk emeği

 

 

Sunal, O.(2009); “Gelenekler ve Cehalet, Küresel Sömürü İle Elele”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:107,Kasım-Aralık. s,2-3.

Sunal, O.(2009); “Gelenekler ve Cehalet, Küresel Sömürü İle Elele”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:107,Kasım-Aralık. s,2-3.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Makalede; “Küresel Krizin Bir Faturası: Artan Çocuk Fuhuşu -Şeker Kamışı ve Çocuk İşçiler: Bolivya Örneği -Zimbabve: Bakire Bağışı veya ‘Kuripa Ngozi’”başlıkları ile  çocuk emeği ve çocuk sömürüsüne ilişkin dünyadan  güncel haberlere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Şeker kamışının diğerlerinden farklı bir avantajı var: Nisan ayından kasım ayına kadar süren uzun hasat nedeniyle
sağladığı gelir. Güneydoğu Bolivya’da, Bermejo bölgesi de, fakirliğin hüküm sürdüğü yerlerden biri.  Ağır hasat işleri, hala elle yapılıyor. Yaşları 7 ve 17 arasında değişen çocuklar, ekinleri tutuşturuyor ve daha sonra kamışları baltalıyor. Ardından başları kesilen kamışlar çatıldıktan sonra taşıma için yükleniyor.(s.3)
Zimbabve: Bakire Bağışı veya ‘Kuripa Ngozi’
Ailelerinin yanından alınarak evlendirilen ve erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlanan ve Shona dini adetlerine
göre ruhları yatıştırmak için kullanılan 5 genç kız acı bir gerçekle karşı karşıya. Manicaland bölgesinden gelen kızlar, okullarını bırakmak durumunda kalarak zorla evlendirildiler, genç yaşta eş ve anne olmanın yükünü omuzlarına aldılar ve sebze satıcısı olarak fakir bir yaşamın içinde kalmaya mahkum oldular.(s.3)

 

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk fuhuşu, çocuk sömürüsü, tarımda çalışan çocuklar, eğitim, okullaşma, ECPAT

Şimşek,Z.,Koruk,İ.(2009); “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinden Biri; Mevsimlik Göçebe Tarım İşçiliği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:105,Temmuz-Ağustos. s,7-8.

Şimşek,Z.,Koruk,İ.(2009); “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinden Biri; Mevsimlik Göçebe Tarım İşçiliği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:105,Temmuz-Ağustos. s,7-8.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:12

Kapsam:

Dünya genelinde tarım sektörü oldukça yaygındır. Tarım sektöründe çalışanların büyük bir çoğunluğu da yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Makale; mevsimlik göçebe tarım işçiliğini, tarımda çocuk işçileri ele almakta ve çocuk işçilerin yaş aralığına göre iş bölümüne değinmektedir. Mevsimlik göçebe tarım işçisi çocukların yaşadıklarını iki çocuğun gözünden saha çalışması ile anlatmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Tarım işçisi aileler açısından, çocukların tarım alanlarına götürülmesi, çocuklarına bakacak kimsenin olmaması nedeniyle bir zorunluluk, yaşı büyük olanların tarla işlerinde, daha küçük yaşta olanların ise bulaşık, çamaşır ve kardeş bakımı gibi işlerde çalıştırılması olağan bir durum olarak görülmektedir. Başka bir deyişle göçebe tarım işçisi ailelerde her yaşta çocuk emeği tarım alanlarında kullanılmaktadır.

Bazı Anahtar Sözcükler:

Mevsimlik göçebe tarım işçileri, tarımda çocuk işçiler, eğitim, dezavantajlı gruplar

 

Düzgünoğlu, R.A.(1997); “Üçüncü Dünyada Çocuk Emeği Sömürüsü”, Çalışma Ortamı, Mart-Haziran, sayı 31-32, s. 10-11.

Düzgünoğlu, R.A.(1997); “Üçüncü Dünyada Çocuk Emeği Sömürüsü”, Çalışma Ortamı, Mart-Haziran, sayı 31-32, s. 10-11.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 5

Kapsam:

Makalede, dünyanın çeşitli bölgelerindeki ve ülkelerindeki çocuk emeği konusuna değinilmiştir. Makalenin alt başlıkları; tarımda çocuk emeği, imalat sanayi ve madenlerde çocuk emeği, dünyanın yüz karası fuhuş sektöründe çocuklar, çocuk emeğinin istihdam biçimleri, çocuk emeğinin kaldırılmasındaki engeller: yoksulluk ve globalleşmedir.

Makaleden bir Alıntı:

Üretimde globalleşme, sermayenin üretiminin belirli aşamalarının ücretlerin düşük olduğu bölgelere kolayca kaydırılabilmesi anlamına gelmektedir. Karşılaştırmalı üstünlükler kuramının başarılı bir geri dönüş yaptığı günümüzde, bol çocuk işgücü, uluslararası alandaki rekabetini ucuz emeğe dayalı olarak yapan az gelişmiş ülkelerin bir avantajı sayılmaktadır. Bu anlamda globalleşme, çocuk emeğinin kullanılmasını teşvik eden ve bundan beslenen bir süreç olarak yaşanmaktadır. Bu koşullarda çocuk emeğinin ortadan kaldırılması, en azından kısa dönemde maalesef gerçeklerle bağdaşmayan bir iyi dilekten ibarettir. (s.11)

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk emeği, küreselleşme, fuhuş, tarımda çocuk emeği, yoksulluk