Yaşar,Yenimahalleli,G.(2013) “Çocuk ve Gençlerin Şiddet ve İstismara Karşı Korunması; 19 Günlük Etkinlik ve Dünya Günü (1-19 Kasım)”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:129,Temmuz-Ağustos.S,3-5.

Yaşar,Yenimahalleli,G.(2013) “Çocuk ve Gençlerin Şiddet ve İstismara Karşı Korunması;19 Günlük Etkinlik ve Dünya Günü (1-19 Kasım)”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:129, Temmuz-Ağustos.S,3-5.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 4

Kapsam:

Kadın Dünyası Zirvesi Kurumu’nun(WWSF) Çocuk ve Gençlik Bölümü,“Bir hayalimiz var”! Çocuk ve gençlere karşı şiddetin olmadığı bir dünya yaratmak” özlemi ve hedefi ile 2013 yılında “19 Günlük Etkinlik Kampanyası”nı başlatmıştır. Makalede bu kampanyaya değinilmekte ve çocuk istismarına ilişkin bir çok veriye de yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Yıllık kampanya konuları belirlemesine rağmen, üye ülkeleri kendi önceliklerine göre temalar belirlemekte özgür
bırakmaktadır. Bu yaklaşımla ihmal ve şiddetin çok farklı biçimleri olmasına rağmen, aşağıda yer alan 19 temayı 2013
yılı için ana temalar olarak belirlemiştir:
1.Silahlı çatışmaya katılan çocuklar (2012yılının ana teması)
2. Cinsel istismar
3. Zorbalık
4.İhmal
5.Çocuk işçiliği
6.İşkence (2011 yılının ana teması)
7.Çocukların satılması (2013 yılının ana teması)
8.Çocuk fuhuşu (2013 yılının ana teması)
9.Çocuk pornosu (2013 yılının ana teması)
10.Çocuk kaçakçılığı
11.Çocuk seks turizmi
12.Zarar verici geleneksel uygulamalar
13.Sokak çocukları
14.Sağlık koşullarına bağlı ayrımcılık
15.Madde bağımlılığı ve madde kullanımı
16.Yetersiz beslenme
17.Uluslararası çocuk ticareti tehlikesi
18.Kaçırılma
19.Çocuk idamı (WWSF, 2013: 10).
19 günlük kampanya, bu konularda sosyal davranış değişikliğine yol açmak amacıyla harekete geçilmesi konusunda çağrıda bulunan çok konulu bir kampanyadır. Kampanya, gençler de dahil olmak üzere, yukarıda sıralanan konuların herhangi birine veya birden fazlasına karşı mücadele edecek bütün örgüt ve sivil toplum taraflarını harekete geçmeye çağırmaktadır. Bu amaçla birlikte hareket etmenin, elimizdeki araçları ve iyi uygulamaları paylaşmanın önemine de vurgu yapmaktadır.
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk istismarı, çocuk sömürüsü.