Çalışan çocukların istismarı: Mobilya işkolu örneği

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Çalışan çocukların istismarı: Mobilya işkolu örneği

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı:Filiz Osan

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:   2009,Ankara(Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:  195

Amaç:

Bu araştırmanın temel amacı, mobilya sektöründe çalışan çocukların çalışma koşullarını ve iş yerinde istismara maruz kalma durumlarını ortaya koymaktır.

İçerik:

Ülkemizde çalışan çocuklar konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak, çalışan çocukların çalışma yaşamını ve istismara maruz kalma durumunu ele alan nitel araştırmalar azdır. Bu araştırma, çalışan çocukların çalışma yaşam öyküleri ile çalışma yaşamında istismara maruz kalma durumunu ortaya koyarken nitel tasarım içermesi açısından önemlidir. Araştırma, çalışan çocukların çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını ve çalışma yaşamında karşı karşıya kaldıkları kötü muameleleri, çocukların aktarımlarıyla derinlemesine bilgi sunarak ortaya koymaktadır. Bu noktada, araştırma verilerinin ülkemizde çalışan çocukların her türlü kötü muameleden korunması boyutunda, önleyici ve koruyucu düzeyde çalışmalar yürüten uygulayıcılara, konuyla ilgili çalışan akademisyenlere katkı sağlaması noktasında önemli olduğu düşünülmektedir.

Yöntem: 

Çalışan çocukların çalışma ortam ve koşullarıyla istismara maruz kalma durumunu belirlemek amacıyla, önce nicel boyutta bir araştırma yapılmış, sonra da istismar durumuyla ilgili derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla istismara maruz kaldığı belirlenen çocuklarla nitel boyutta bir çalışma yürütülmüştür.

Alıntı:

Araştırmada, çocukların geleceğe ilişkin çalışma planlarına bakıldığında ise bir kısmı gelecekte bu mesleğin biteceğini düşünmesine rağmen başka alternatifinin olmadığı gerekçesiyle kredi çekerek dükkân açmayı düşündüğünü, bir kısmı ise bu işi bırakarak başka işler yapacağını belirtmektedir. Bu noktada, çocukların geleceğe ilişkin kararsızlık içinde oldukları görülmektedir. Çocuklar, mobilya mesleğindeki çoğu işyerinin artık iş yapmadığını, bunda bir miktar parası olan herkesin işyeri açma belgesini aldıktan sonra dükkân açmasının ve talebin yetersiz olması nedeniyle çoğu
işletmenin iş yapamamasının etkili olduğunu belirtmişlerdir(s.125).

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuk, çalışan çocukların istismarı,