Peker, M.(2000); “Çocuk İstihdamı Üzerine Bir Deneme”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:53, Kasım-Aralık

Peker, M.(2000); “Çocuk İstihdamı Üzerine Bir Deneme”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:53, Kasım-Aralık.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Çocuk emeği konusu, ilk paragraflarda nüfusbilim açısından ortaya konmuştur. İki kavramsal yaklaşım olan, kaynak aktarımı ve büyük dönüşüm noktası anlatılmıştır. Daha sonra ülkemizde göç olgusundan da sözedilerek çocuk işgücünün nedenleri irdelenmiştir. Kırsal kesimden kentlere yaşanan göçlerin de etkisi anlatılmıştır.

Makaleden bir Alıntı:

Bu kavramlar ile bir sınıflandırmaya gidildiğinde, herhangi bir toplumda, tüm ailelerin aynı form içinde olabileceğini söylemek güçtür. Başka bir anlatımla, aynı toplum içinde iki form içinde olan ailelerde olabilir. Dahası iki form arasında geçişi temsil eden, ara kuşak (hem çocuklarına hem de anne-babasına kaynak aktaran) formları da olabilir. Önemli olan nokta, ailelerin çoğunluğunun nerede olduğu ve bunların değişme süreci içindeki davranış kalıplarıdır. (s.2)

Bazı Anahtar Sözcükler:

aile, çocuk istihdamı, nüfusbilim