Fişek, O.(2002); “Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:60, Ocak-Şubat

Fişek, O.(2002); “Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:60, Ocak-Şubat.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Adli tıp kurumunun yayınladığı rapor ve Çocuk ihmali ve İstismarını Önleme Derneği’nin ‘‘Ana-Babalar için Bir Rehber’’ adlı kitapçığı kullanılarak, çocuklara yönelik cinsel istismar konusu incelenmiştir.

Makaleden bir Alıntı:

Adli Tıp Kurumu’nun yayınladığı rapor ise, sorunun boyutunu rakamlara döküyor. Bu rapora göre, iki yılda 1455 çocuk için cinsel taciz başvurusu yapılmış. Ya başvuramayan ya da vurdurulmayanların sayısı ne kadar acaba? Bu rakkam, bildiğimiz buzdağının küçük bir parçası. Rapora göre cinsel tacize uğrayan çocukların 1236’sı kız, 219’u erkek ve çocukların %70’i 7-11 yaşında. Çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunan sanıkların çoğu, çocukların daha önceden tanıdığı kişiler. (s.18)

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuklara cinsel taciz, adli tıp