Çocuk ve Sosyal Güvenlik

Çalışmanın adı: Çocuk ve Sosyal Güvenlik

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:  2014, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 95

Amaç:

İçerik:
ÇOCUKLAR VE HAKLARI
GENEL
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ
TÜRK ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ
ÇOCUKLARIN DÜNYA GENELİNDEKİ
TÜRKİYEDE YAŞAYAN
ÇOCUKLARA İLİŞKİN BAZI DEMOGRAFİK GÖSTERGELER
ULUSLARARASI GÖSTERGELERE GÖRE TÜRKİYEDE ÇOCUKLAR
ÇOCUKLARA İLİŞKİN ULUSAL
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE ÇOCUKLAR
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE
5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

ÇOCUKLARA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK İSTATİSTİKLERİ
AKTİF ÇOCUK SİGORTALILARA İLİŞKİN
PASİF ÇOCUK SİGORTALILARA İLİŞKİN
ÇOCUK YOKSULLUGU VE ÇOCUK İŞÇİLİGİ
ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI VE MEVCUT DURUM ANALİZİ.

Yöntem:

Alıntı:

Anahtar kelimeler:
Sosyal güvenlik, çocuk işçilik, çocuk emeği.