Balcı, Y.G.; Eşiyok, B.(2002); ‘’İşyerinde 19 Yaş ve Altındaki Çocuk ve Gençlere Yönelik Şiddet’’, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:60, Ocak-Şubat

Balcı, Y.G.; Eşiyok, B.(2002); ‘’İşyerinde 19 Yaş ve Altındaki Çocuk ve Gençlere Yönelik Şiddet’’, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:60, Ocak-Şubat.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 10

Kapsam:

Makalede, 3 ayrı çalışma sonuçları irdelenmektedir. İlki yurt dışındaki veri sonuçları, ikincisi Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu’nun dosyaları ve üçüncüsü Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın, kız çıraklarla yaptığı işyerinde şiddet çalışması.

Makaleden bir Alıntı:

İşyerinde şiddet olgusunun ciddi bir toplum sağlığı konusu olduğu çeşitli ülkelerde, kurum ve kuruluşlarda yapılan araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Ancak önlem ve stratejilerin oluşturulabilmesi için, yeterli kayıt ve veri akışı sisteminin bulunmadığı da bu çalışmalarla ortaya çıkmıştır. İş yerinde şiddet, son yıllardaki önemli çalışma ve tartışma konularındandır. İşyerlerinde saldırı kaynaklı yaralanma oranı yılda yüzbinde 72,9 olup, ölümlü olgulardan 50 kat fazladır ve cinsiyet ve endüstri tipine göre yaralanma oranları da değişmektedir. (s.21)

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk işçiler, şiddet, kız çıraklar