Karadoğan, E.(2011); “Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:116,Mayıs-Haziran.S,2-4.

Karadoğan, E.(2011); “Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:116,Mayıs-Haziran.S,2-4.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 4

Kapsam:

Makale; bir çok ülkede çocuk haklarına dair yasal düzenlemelere ve güncel bilgilere yer vermektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Megjashi aynı ay içerisinde, özellikle Türkiye’de de çok alışık olduğumuz bir konuya dikkati çekti: Çocukların politik amaçlar ve gösteriler için manipüle edilmesi. Herhangi bir politikacının, parti başkanın, belediye başkanının bir yeri ziyaretinde özellikle okul ve işgünü olmayan tatil günlerinde çocukların onları karşılamaları için sokaklara dökülmesi büyük tartışmalara yol açtı. Megjashi’nin bu konuya dikkat çekmesi üzerine Makedonya’da eğitimden sorumlu bakanlık araştırma ve soruşturma başlattı. Megjashi, çocukların politik amaçlara alet edilmesinin eğitim ilkelerine ters düştüğünü savunarak tepki gösterdi (Megjashi, 2010) ,(s.2).
Mayıs ayına, Belçika’nın kız çocuklarının başlarını kapatması yasaklayan ve çocuk haklarını provoke eden düşüncelerin ve toplu hareketlerin ortaya çıkması damgasını vurdu. 25 Mayısta CRC’nin her iki Opsiyonel Protokolünün Genel/uluslararası onayı için küresel bir kampanya başlatıldı. Ek bir gelişme olarak, silahlı çatışmalarda çocukları kullanarak hak ihlallerinde bulunan ülkeler ve asi grupların da bir listesini de içeren küresel bir rapor yayınladı(s.2)

 Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk sömürüsü, çocuğa yönelik şiddet, NCPCR.

 

Balcı, Y.G.; Eşiyok, B.(2002); ‘’İşyerinde 19 Yaş ve Altındaki Çocuk ve Gençlere Yönelik Şiddet’’, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:60, Ocak-Şubat

Balcı, Y.G.; Eşiyok, B.(2002); ‘’İşyerinde 19 Yaş ve Altındaki Çocuk ve Gençlere Yönelik Şiddet’’, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:60, Ocak-Şubat.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 10

Kapsam:

Makalede, 3 ayrı çalışma sonuçları irdelenmektedir. İlki yurt dışındaki veri sonuçları, ikincisi Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu’nun dosyaları ve üçüncüsü Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın, kız çıraklarla yaptığı işyerinde şiddet çalışması.

Makaleden bir Alıntı:

İşyerinde şiddet olgusunun ciddi bir toplum sağlığı konusu olduğu çeşitli ülkelerde, kurum ve kuruluşlarda yapılan araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Ancak önlem ve stratejilerin oluşturulabilmesi için, yeterli kayıt ve veri akışı sisteminin bulunmadığı da bu çalışmalarla ortaya çıkmıştır. İş yerinde şiddet, son yıllardaki önemli çalışma ve tartışma konularındandır. İşyerlerinde saldırı kaynaklı yaralanma oranı yılda yüzbinde 72,9 olup, ölümlü olgulardan 50 kat fazladır ve cinsiyet ve endüstri tipine göre yaralanma oranları da değişmektedir. (s.21)

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk işçiler, şiddet, kız çıraklar