Çocuk İşçilerin Korunması

Çalışmanın adı: Çocuk İşçilerin Korunması

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı:  Barış Şahin

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:  2010, Ankara.

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 231

İçerik:

  • Çocuk Kavramı Ve Çocuk İşçi
  • Çalışma Hayatı Ve Çocuk
  • Dünyada Ve Türkiye’de Çocuk İşçilik Sorunu
  • Çocuk İşçiliği İle Mücadele
  • Çocuk İşçilerle İlgili Düzenlemeler
  • Çocuk İşçinin Hakları
  • İşverenin Çocuk İşçi Karşısındaki Borç Ve Sorumlulukları
  • Değerlendirme Ve Sonuç

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk emeği.