Akpınar, T.(2012) “Karanlığın Pençesinde Kız Çocukları”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:125,Kasım-Aralık.S,18-19.

Akpınar, T.(2012) “Karanlığın Pençesinde Kız Çocukları”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:125,Kasım-Aralık.S,18-19.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 9

Kapsam:

Makale; Çocuklara, kız çocuklarına yönelik sömürünün pek çok boyutuna değinilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Çocuğun toplumsal olarak bu savunmasız konumu, ona, kurulu bir toplumsal yapıdaki bozukluklar ve çarpıklıklar karşısında çok ağır bedeller ödettirmekte ve geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açmaktadır. Kafamızı kaldırıp
etrafımıza baktığımızda çocukların çocuk işçiler, çocuk askerler, çocuk gelinler, okula gönderilmeyen çocuklar, açlıktan ölen çocuklar, sokaklara terk edilen çocuklar ve daha birçok biçimde bu bedeli öderkenki hallerini hemen fark edebiliriz. İçine doğduğu sosyal yapı onun şansı olabildiği gibi, suçu da olabilmektedir. Böyle bir suçun cezası da daha baştan müebbet olarak bellidir. Bu yazı, tek suçu insanlıkdışı karanlık koşullarda dünyaya gelmek olan çocukların hikayesini konu almaktadır. Söz konusu olan çocuk işçilik, yoksulluk yada savaşların veya doğal afetlerin çocuklar üzerindeki etkileri değil, yalnızca ve yalnızca, amiyane tabirle, zır cehaletin çocukları maruz bıraktığı … dır (Ne olduğuna ilişkin uygun bir söz bulamadım) (s.18).

 Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk sömürüsü, çocuğa yönelik şiddet, sosyal yapı, kız çocuklarının sünnet edilmesi,

 

Cengiz, F.(2011); “Kaplumbağa Hızı İle Çocuk Haklar” Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:119,Kasım-Aralık.S,6-7.

Cengiz, F.(2011);”Kaplumbağa Hızı İle Çocuk Haklar”Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:119,Kasım-Aralık.S,6-7.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Makalede “ÇOCUKLARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ- ÇOCUKLARIN SİYASAL AMAÇLI KULLANILMASI

-YENİ GELİŞMELER OLUMSUZ GELİŞMELER- GÖÇMEN ÇOCUKLAR” alt başlıkları ile çocuk haklarına değinilmektedir.
Makaleden Bir Alıntı;
İngiltere’nin başını ağrıtan bir başka sorun da göçmen çocuklarıdır. Tutuklu olan göçmen çocuklar için yapılanları, Başbakan Yardımcısı, “devlet destekli zulüm”olarak nitelendirmiştir. Basın, göçmen çocukların tutukluluklarının kalkması konusunda hükümetin sözünü tutmadığını sık sık gündeme getirmektedir(s.7).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk hakları, kız çocukların sünnet edilmesi, göçmen çocuklar

 
 

Karadoğan, E.(2010); “Çocuk, Şiddet, İnsan Kaçakçılığı?”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:112,Eylül-Ekim.S,2-4.

Karadoğan, E.(2010); “Çocuk, Şiddet, İnsan Kaçakçılığı?”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:112,Eylül-Ekim.S,2-4.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 3

Kapsam:

Makalenin giriş kısmında; 2003 yılında bağımsız uzman Prof. Paulo Sergio Pinhero Birleşmiş Milletler adına “Çocuğa Yönelik Şiddet” konulu bir araştırma yaptığına, bunun sonucunun Dünya üzerinde çocuğa yönelik şiddet konusunun geniş bir yayılım alanı bulduğuna ve bir çok ülkede bu konuda düzenlemeler yapıldığına değinilmektedir. Ancak, çocuğa yönelik şiddetin; kız çocuklarını sünnet etme, çocuklara ağır cezalar veren hukuk sistemleri, çocukların seks ticareti haline gelmesi şeklinde kendini gösterdiğine değinilmektedir. Makalenin sonuç kısmında dünyadan çocuklarla ilgili haberlere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Çocuklara ağır cezalar verilmeye devam ediliyor. Geçen yıl sadece İran’da 346 çocuk idam edildi. İran, Çin’den sonra çocuklara en fazla ölüm cezası veren ikinci ülke. Uluslararası Af Örgütü İran’ın çocuk cezalandırmadaki aşırılığına dikkati çekiyor. Uzmanlar, tanık olduğumuz küresel ekonomik krizin Asya’da, çocuk ve gençlerin seks ticaretinin kurbanı olmalarının önünü iyice açmış olduğuna dikkati çekmektedirler. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornographand Trafficking of Children for Seksual Porpuses- Çocuk Fuhuşunu, Pornosunu ve Cinsel Amaçlar için Çocuk Kaçırılmasını Engelleme Derneği) yayınladığı bir raporda, artan yoksulluk, sosyal hizmetlere ayrılan bütçelerin azaltılması, hedef ülkedeki sıkı/katı göç yasaları çocukların hassaslığını arttıran faktörler olarak ortaya konmaktadır (s.2).
Çocuk kaçakçılığını bir diğer yansıması da ırkçı söylemlerin artması olarak gösterilmektedir. Örneğin, Avrupa’da bulunan Roma Komitesi sık sık çocuk kaçakçılığının suçlularına ve mağdurlarına vurgu yapmaktadır. Çocukları Koruyun (Save the Children) oluşumunun haberine göre, “insan kaçakçılığı kavramı, toplumun mevcut sosyal dışlanmışları üzerindeki suç faaliyetleri, geleneksel uygulamaları ve hayatta kalma stratejileri arasındaki ayrımı belirsizleştirmek için kullanılmaktadır”(s.3).

 

Bazı Anahtar Sözcükler:

ECPAT, çocuğa yönelik şiddet, çocuk kaçakçılığı, cinsel istismar, Afrikalı çocukların günü