Sunal, O.(2009); “Acı, Keder, Elem, Ölümde Öncelik Çocukların”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:105,Temmuz-Ağustos. s,4-5.

Sunal, O.(2009); “Acı, Keder, Elem, Ölümde Öncelik Çocukların”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:105,Temmuz-Ağustos. s,4-5.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:-

Kapsam:

Makalede;”-Zimbabve Ordusu Madenlerde Zorla Çocuk Çalıştırıyor-Doğu Avrupa’da Kayıp Bir Kuşak -Uganda’da Kızlar için Güvenli Bir Yer Yok-Sudan’da Kızlara Kırbaç Cezası”başlıkları ile  çocuk emeği ve çocuk sömürüsüne ilişkin dünyadan  güncel haberlere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

13 yaşında bir kız, hergün maden cevheri taşıdığını ve sadece kısa aralıklarla dinlendiğini, sabah sekizden önce çalışmaya başladıklarını ve akşam altıdan önce işi bırakmadıklarını söylüyor. Bir madenci, iki arkadaşı ile birlikte elmas madeninde çalışırken kendinin kasığından vurularak yere yığıldığını diğer iki arkadaşının ise başından vurularak öldürüldüğünü ifade ediyor.(S.4)
Çaresizlik, genellikle insan haklarının ve hukukun kurumsallaşmadığı coğrafyalarda sıkça görülüyor. İnsanlar,
çocuk yaştan başlayarak çaresizlik olgusunu, sürekli karşılaştıkları ve kabullenmek zorunda oldukları bir durum gibi
görüyorlar. Bu nedenle, hak aramak kültürü gelişmiyor ve en tehlikeli sosyal olgulardan biri hüküm sürmeye başlıyor:
Öğrenilmiş çaresizlik. İşte tam da bu noktada, Sudan’da tutuklanan kızların arasında geçen bir konuşma, son derece
manidar hale geliyor.(s.5)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuk, öğrenilmiş çaresizlik, çocuk sömürüsü

 

Yapıcı, G., Can, G., Kızıler, A.R., Aydemir, B., Timur, İ.H., Kaypmaz, A.,(2006), ‘‘Türkiye’de Yatağan’da Bir Kömür Madeni Yakınlarında Yaşayan Çocuklarda Kurşun ve Kadmiyuma Sunukluk Durumu’’, Toxicology and Industrial Health, No.22, s.357-362.

Yapıcı, G., Can, G., Kızıler, A.R., Aydemir, B., Timur, İ.H., Kaypmaz, A.,(2006), ‘‘Türkiye’de Yatağan’da Bir Kömür Madeni Yakınlarında Yaşayan Çocuklarda Kurşun ve Kadmiyuma Sunukluk Durumu’’, Toxicology and Industrial Health, No.22, s.357-362.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 22

Kapsam:

Çalışma; Muğla, Yatağan’da bir kömür madeni alanında yaşayan çocukların kadmiyuma sunukluklarını ve çocuklar arasında asemptomatik kurşun zehirlenmesi yaygınlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yatağan, son zamanlarda hava kirliliği nedeniyle sıkça gündeme gelmektedir. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde, meteorolojik koşullara bağlı olarak, havadaki SO2 miktarı, olması gerekenin 5-6 kat üzerine çıkabilmektedir. Bu durum, sağlık açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Yatağan’da, bir kömür madeni alanında yaşayan çocukların (6 aylık-6 yaş), kadmiyuma sunukluklarını ve çocuklar arasında asemptomatik kurşun zehirlenmesi yaygınlığını belirlemektir.

Makaleden bir Alıntı:

Bu çalışmadan yola çıkarak, biyolojik kadmiyum ve kurşunla ilgili yaşanan sıkıntının ne oranda madeni atık ve artıklardan ne oranda boya ve gazyağı gibi maddelerin artıklarının toprakta ve havada birikmesinden kaynaklandığını saptamak mümkün değildir. Sonuç olarak, çevresel kurşun ölçümleri (evlerdeki tozlar, toprak, içme suyu ve hava) yapılamalı ve olması gereken normal değerler ile karşılaştırılmalı ve eğer gerekliyse Yatağan’da önlemler alınmalıdır. Gelecekte yapılması planlanan halk sağlığı çalışmaları, çevrede bulunan kurşun ve kadmiyum oranlarının azaltılması konusunda yoğunlaşmalıdır (s.361).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Kadmiyum, çocuklar, kömür madenciliği, çevresel sunukluk, kurşun zehirlenmesi