Türkiye de çocuk işçiliği örgün eğitim ve çalışma hayatı : Hekimbaşı örneği

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Türkiye de çocuk işçiliği örgün eğitim ve çalışma hayatı : Hekimbaşı örneği

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Neslihan Bekdaş

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2009,İstanbul( Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı / Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 119

Amaç:

İçerik:

İstanbul Kocatepe Bölgesi’nde bir işyerinde ve sokakta çalışan çocukların ve ailelerin bireysel özellikleri, sosyo-demografik ve ekonomik durumları ile çalışma yaşamları ve koşulları incelenmek ve çalışan çocuklar çalışma yaşamına iten nedenler ve eğitim durumlarını da karşılıklı etkileşim için de değerlendirmektir. Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak çocuk işçiliği ele alınmıştır. Çocuk ve çalışan çocuk tanımlarının yapılırken bu kavramların aslında kesin hatlarla ayrıştırırılıp, kalıplarla belirtilmiş olmasa da çocuğun değeri kavramını da kapsayacak şekilde tanımlamaları çeşitli açılardan ele alınmıştır. Konunun devamında çalışan çocuğun ve çalışan çocuğun ailesinin özellikleri ve çocukların çalışma nedenleri irdelenmiştir.

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmış ve alan çalışması ile desteklenmiştir.

Alıntı:

Çocukların bir gün boyunca çalışmak zorunda oldukları süre çocuk işçiliği probleminin vahametinin önemli bir göstergesidir. Kaçınılmaz olarak çocuklar daha çok zamanlarını işte geçirmekte, daha az zamanlarını öğrenme ve boş zaman etkinliklerine ayırabilmektedirler. Çalışan çocukların büyük bölümü günde 9 ile 12 saatini çalışarak geçirmekte ve haftada 6 gün çalışmaktadır. Sabahın erken saatlerinden akşamın karanlığına kadar çalışmanın çocuk için uygun bir yaşam biçimi olmadığı açıktır. Çocuğun oyun oynamaya, kendisini geliştirmeye, öğrenmeye, sosyal ilişkilere ayıracakzamanı son derece sınırlıdır(s.15).

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuk, çocuk işçiliği, eğitim.