Kırsal Alanda Çalışan Çocuklar – Sorunlar Uygulamalar Öneriler

Çalışmanın Adı: Kırsal Alanda Çalışan Çocuklar – Sorunlar Uygulamalar Öneriler

 

Çalışmanın Türü: Yayınlanmamış rapor

 

Çalışmanın Yazarı: Türkiye Kalkınma Vakfı Durağan Projeler Müdürlüğü

 

Çalışmanın Sunuluş-

Basım Yılı ve Yeri: Kasım 1995, Sinop

 

Çalışmanın Dili: Türkçe

 

Sayfa Sayısı: 19

 

Amaç: Kırsal alanda ve özellikle yoksul orman köylerinde yaşayan, ILO’nun tanımladığı çocuk kategorisine giren ve yılın yaklaşık beş ayını ailesinden ve köyünden ayrı olarak geçiren, emeğini başkalarına satarak aile gelirine katkıda bulunan çocukların yaşamını, sorunlarını ve bu konuda nelerin yapılabileceğini ortaya koymak.

 

İçerik: Raporda, öncelikle, TKV’nin Durağan ilçesinde 1991’den itibaren “Türkiye’de Uygun Halk Ormancılığı Modellerinin Geliştirilmesi Projesi”çerçevesinde elde edilen araştırma bulgularına yer verilmiştir. Daha sonra, “Türkiye’de Kırsal Kesimde Çocuk Emeği Kullanım Biçimleri Araştırması”na ve TKV-ILO “ Kırsal Kesimde Çalışan Çocuklara Yönelik Mesleki Eğitim Projesi”ne değinilmiştir. Bafra’da kurulan çocuk pazarında kiralanan çocukların tepkileri ve değerlendirmeleri, kiralayan kişinin çocukta aradığı özellikler, işveren ailenin özellikleri, çocukların günlük çalışma programı, çocukların kaldığı mekan, çocuklara yapılan giyim katkısı, boş zamanların değerlendirilmesi, arkadaşlık ve aile ilişkileri, çalışma koşullarıyla ilgili sorunlar gibi konular açıklanmıştır. Daha sonra, kırsal kesimde yaşayan ailelerin yerinde kalkınmasını sağlayacak, sürdürülebilir ve kalıcı kırsal kalkınma projelerinin oluşturulması noktasında bazı proje önerileri geliştirilmiştir. Eklerde ise TKV Proje Müdürlüğü Proje Köyleri Haritası, konuyla ilgili fotoğraflar ve gazete kupürleri yer almıştır.

 

Yöntem: Çalışma, ağırlıklı olarak bazı alan araştırması ve proje bulgularına dayanmaktadır.

 

Alıntı: Her yıl, özellikle çocukların kiraya verildiği ve ücret pazarlıklarının yapıldığı, adeta “çocuk borsası”nın kurulduğu Samsun’un Bafra ilçesi “çocuk pazarı”nda, Mayıs ayının ilk haftasında çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının ülke gündemine yalnızca haber değeri olduğu için getirdikleri “çocuk satılması” olayı, kırsal alanda “çocuk işçiliği” konusunun tipik bir örneğini oluşturmaktadır.

 

Bazı Anahtar Sözcükler: kırsal alanda çalışan çocuklar, çocuk satılması-kiralanması, çocuk borsası, çocuk pazar