(2012) “Çocuk İşçilikle Mücadele Günü”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123,Temmuz-Ağustos.S,22.

(2012) “Çocuk İşçilikle Mücadele Günü”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123, Temmuz-Ağustos.S,22.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

“12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” ile birlikte çalışan çocuklar sorunu ele alınmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, NTV-gece haber’in konuğu oldu. Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla, Türkiye’de çocuk işçiliğiyle mücadelenin durumu ve önündeki engelleri anlattı. Konuşmasının özeti şöyle:“Çalışan çocuklar, çok değişik sektörlerde çalışmaktadırlar. En çok da tarım alanında çocukların istihdam edildiğini görmekteyiz. Hele kız çocukları açısından konuya yaklaşırsak bu daha da geniş bir kitleyi kapsar. Çocuklar genellikle gözlerden uzakta çalışırlar. Onun için de toplum onları görmez, gönlündende uzak tutar. Bu konuda kamuoyu duyarlılığı ancak büyük çabalardan sonra uyandırılabilmektedir.
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk işçilik ile mücade, 12 Haziran, çalışan çocuk, çocuk emeği, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Servet,G.(2012) “Adalet ve Çocuk”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123,Temmuz-Ağustos.S,2.

Servet,G.(2012) “Adalet ve Çocuk”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123,Temmuz-Ağustos.S,2.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 3

Kapsam:

Adalet  ve kapitalizm kavramları ile çocuk işçiliğine değinilmektedir.
Makaleden bir Alıntı:

Çocukluğu elinden alınmış bir “çocuk” ile çocukluktan çıkmak için liseyi, belki de üniversiteyi bitirmeyi bekleyen
bir diğeri için adalet kavramı aynı anlama gelebilir mi? Başyargıcın kararları, adaletin göreli olduğunu ortaya koymuyor mu? Nasıl her on yaşındaki kişi çocuk olamıyor ve de kalamıyorsa, herkesi kucaklayan bir adalet de olamıyor işte. En azından günümüz dünyasında bu böyle! “12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” diye bir günün olmadığı bir dünyada yaşamak dileğiyle(S.2).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk işçilik ile mücadele günü, yoksulluk,çalışan çocuk.