Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştıma Projesi Raporu

Çalışmanın adı: Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu

Çalışmanın Türü: Rapor

Çalışmanın Yazarı: Uluslararası Çalışma Ofisi

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2011, ANKARA(ILO)

Çalışmanın Dili: Türkçe, İngilizce

Sayfa Sayısı: 57 sayfa ingilizce-57 sayfa Türkçe

Amaç:

Araştırma sektörün daha iyi kavranmasını, sorunların belirlenmesini, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerde istismarcı düzensiz-kuralsız biçimde çalıştırılmasını önleyecek olası çözümleri tartışmak üzere sektördeki tüm tarafların biraraya getirilmesini amaçlamaktadır.

İçerik:

Ulusal Ve Uluslararası Yasal
Avrupa Birliği (AB) Üye Devletlerindeki Düzenlemeler
Çalışma Koşulları Ve Gelişime İlişkin Bulgular
Çocuk OyunculukKariyeri Aşamaları
Set Ziyaretine İlişkin Bulgular
Yetişkin Oyuncularla Görüşme Bulguları
Eski Çocuk Oyuncularla Görüşme

Yönetmen, Yönetmen Yardımcısı, Yapım Asistanı, Yapımcı, Senarist ile Görüşme
Oyuncu Koçu ile Görüşme
Kast Ajans Temsilcileri ile Görüşme
Sendika Ve Meslek Birlikleri Temsilcileri ile Görüşme Bulguları
Resmi Kurum Temsilcileri ile Görüşme Bulguları
Çocuk Oyuncular ile Görüşme
Çocuk Oyuncu Anneleri ile Görüşme Bulguları
Çocuk Gelişim Uzmanları ile Görüşme Bulguları

Yöntem:

Yazın taraması, saha çalışmaları ve paydaş görüşmeleri

Alıntı:

Çocuk gelişim uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda uzmanların tümü, günümüz itibariyle Türkiye’de gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal faaliyetlerin(dizi, reklam, film vb. ) olumsuz koşullarda yapıldığını düşündüklerini ve bu nedenle bu faaaliyetler içerisinde yer alan çocuk oyuncular hakkında olumsuz bir bakış açısına sahip olduklarını; fakat çocukların gelişimine uygun koşullar ve şartların düzenlendiği takdirde çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetler içerisinde çocuk oyuncu olarak yer almalarını uygun bulabileceklerini belirtmişlerdir.

 Anahtar kelimeler:
Sanatsal ve kültürel aktivitelerde çalışan çocuklar, çocuk emeği, çalışan çocuk.