Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi

Çalışmanın adı: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika

ve Program Çerçevesi

 

Çalışmanın Türü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ILO-IPEC kapsamında oluşturduğu Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi’nin

anlatıldığı kitap.

 

Çalışmanın Yazarı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2006, Ankara

 

Çalışmanın Dili: Türkçe

 

Sayfa Sayısı: 63

 

Amaç: Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zaman Bağlı Politika ve Program Çerçevesi’nin tanıtılması ve anlatılması.

 

İçerik: ILO-IPEC programı kapsamında Türkiye, zamana bağlı programlar uygulamak konusunda bir Ulusal Politika ve Program oluşturmuştur. Buna göre 2004 yılından itibaren hangi öncelikli sektörlerde zamana bağlı programların uygulanacağı anlatılmıştır. Kamu kurumları, sendikalar ve Sivil Toplum örgütlerinin nasıl bir örgütlenme yapısı içinde çalışacaklarından bahedilmiştir.

 

Yöntem: Tanıtım kitabı formatında kısa ve öz bir biçimde Time Bound Program çerçevesinde oluşturulan Ulusal Politika ve Program ile birlikte hedeflere ulaşmak konusunda izelencek yol anlatılmıştır.

 

 

 

 

Alıntı: Sosyal ve Ekonomik durum analizleri, 1994 ve 1999 yıllarında yapılmış olan çocuk işgücü araştırmaları, ilgili taraflardan alınan izlenimler ve bugüne kadar Türkiye’de çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak yürütülen projelerden elde edilen verilerin sonuçları değerlendirildiğinde çocukların çalışmasının temel nedenleri konusunda genel bir uzlaşma ortaya çıktığı görülmektedir.

 

Anahtar kelimeler: çıraklar, çocuk işgücü anketi, zamana bağlı ulusal politika, zamana bağlı program çerçevesi

 

 

 

Time Bound Programme: Achievements and Recent Developments So Far in Turkey

Çalışmanın adı: Time Bound Programme: Achievements and Recent Developments

So Far in Turkey

Çalışmanın Türü: Time Bound Program Türkiye Tanıtım Kitapçığı

 

Çalışmanın Yazarı: ILO Ankara Ofisi

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2005 Ankara

 

Çalışmanın Dili: İngilizce

 

Sayfa Sayısı: 32

 

Amaç: Time Bound Program(TBP) çerçevesinde 2004-2014 yılları arasında Türkiye’de hedeflere ulaşmak konusunda nasıl bir yol izeleneceğini tanıtmak için basılmış bir kitapçıktır.

 

İçerik: Kitapçıkta ilk önce TBP’nin ne olduğu anlatılmıştır. Çocuk emeğinin en kötü formlarını ortadan kaldırmak için zamana bağlı programın hedeflerinin nasıl ortaya konduğu açıklanmıştır. Bu çerçevede devlet tarafından ILO-IPEC’in ortaklığı ile oluşturulan Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi (TPPPF) anlatılmıştır. Hedeflere ulaşmak konusunda hükümet, ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, özel kurumlar ve sivil kuruluşların nasıl işbirliği yapması gerektiği ana katlarıyla aktarılmıştır. Konunun kanuni yönü, hedeflere ulaşmak için izlenecek stratejiler kısaca özet halinde verilmiştir.

 

Yöntem: Kitapçık formatında kısa ve öz bir biçimde Türkiye için 2004-2014 arasında Time Bound Program çerçevesinde oluşturulan Ulusal Politika

ve Program ile birlikte hedeflere ulaşmak konusunda izelenecek yol anlatılmıştır.

 

 

Alıntı: It is the government’s responsibility to set the process of TBP development in motion, designate or establish the institutional mechanisms for its implementation, and mobilize the necessary human and financial resources.

 

Anahtar kelimeler: çocuk işçiler, ILO-IPEC, zamana bağlı ulusal politika, zamana bağlı program çerçevesi