Durmuş, E.,Konan,N.(2010); “Köy Çocuklarının Hayalleri : Başarı – Bilgisayar – Demokrasi ve Öğretmen Olma”Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:109,Mart-Nisan .S,9-11.

Durmuş, E.,Konan,N.(2010); “Köy Çocuklarının Hayalleri : Başarı – Bilgisayar – Demokrasi ve Öğretmen Olma”Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:109,Mart-Nisan .S,9-11.
Yararlanılan Kaynak Sayısı: 5

Kapsam:

Makale, köy çocuklarının hayallerinin neler olduğunu, nelere sahip olmak istediklerini yani yol haritalarını öğrenmeyi hedefler. Bu amaçla, İnönü Üniversitesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında düzenlediği etkinliklerden biri olarak Malatya ve ilçelerin de bulunan köy ilköğretim okulu öğrencilerini üniversiteye davet etmekte ve bu davet sonucundaki gözlem ve anketlere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Gelecekte olmayı hayal ettikleri meslek olarak “Öğretmenlik” (% 47) birinci sıradaydı. Her gün birlikte oldukları,
onları destekleyen, bilmediklerini öğreten, en iyi modeldi öğretmen. Onun gibi olmak en büyük hayallerinden biri
oldu. Öğretmen olma hayalini aynı yoğunlukta Doktor olma (% 44) hayali izledi. Sırasıyla meslek hayalleri şöyle devam ediyor; Asker/subay(% 16), Polis (% 14), Mimar/Mühendis (% 9), Futbolcu (% 6), Eczacı, Pilot, Hemşire, Avukat/Savcı, Ressam (% 4) ve son olarak da Veteriner ve Bilim Adamı olma hayali (% 2). Mesleki hayaller çocukların geleceğe bakışları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Köylere giden ilk yabancılar olmaları, her gün öğrencilerle birlikte olmaları ve bilginin kaynağı olmaları öğrencilerin gözünde öğretmenlerin önemini arttırmaktadır. Hemen her çocuğun bir dönemki hayalleri arasında vardır öğretmen olmak. Özdeşleştikleri öğretmenleri gibi olmayı hayal ediyorlar, tıpkı hayallerindeki en kutsal mesleklerden birinin mensubu olan doktorlar gibi. Öğrencilerin hayal ettikleri mesleklere bakıldığında, bu mesleklerin (öğretmen, doktor, pilot, eczacı, mimar, ressam, avukat gibi) daha çok kentte yaşamayı ve çalışmayı gerektiren meslekler olduğu görülmektedir. Bir diğer deyişle, seçilen meslek aslında bir şekilde çocuğun köyden uzaklaşmasını da sağlayacak bir fırsat olarak da değerlendirilebilmektedir(s.10).
Çocuk hayallerinde büyük mesajlar;
oGüzel giysilerim olsun
oKitaplarım olsun
oBabamın borçları bitsin
oSıkıntım olduğunda paylaşacağım biri olsun ve
oDondurma istiyorum.
Sonuç olarak, köy çocuklarının hayalleri bize, köy çocuklarının da çocuk gibi yaşamadığını gösteriyor(s.11)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk hayali, yoksulluk,