Şeker Pancarı Üretiminde Çalışan Çocuklar İçin Model Eylem Planı

Çalışmanın adı: Şeker Pancarı Üretiminde Çalışan Çocuklar İçin Model Eylem Planı

Çalışmanın Türü: Rapor

Çalışmanın Yazarı: Kalkınma Atölyesi

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2012, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 26

Amaç:

Model Eylem Planı, şeker pancarı üretiminin yapıldığı illerin, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak amacıyla il ve ilçe düzeyinde geliştirebilecekleri eylem planları için bir kaynak oluşturmak.
İçerik:
.Şeker Pancarı Ürünü Hakkında
.Şeker Pancarı Hasadında Çalışan Çocuklarla İlgili Alan Araştırması Sonuçları
.Çözümler ve Zamana Bağlı Eylemler
.Yerel Düzeyde Eylem Planı Hazırlığı ve Uygulaması:
Yöntem Önerisi
.Sonuç Yerine

Yöntem:

Alan araştırmasından yararlanılmaktadır.

Alıntı:
Şeker pancarı hasadında çalışan çocukların eğitim durumuna bakıldığında çocukların yüzde 98’inin okula kaydı olduğu görülmektedir. İlköğretime kaydolmuş çocukların yüzde 82’si yasanın öngördüğü yaşta okula kayıt yaptırmamış olup, yalnızca yüzde 18’i tam zamanında kayıt yaptırmıştır. Şeker pancarı hasadında çalışan çocukların yüzde 15’i 20-40 gün, yüzde 57’si 41-80 gün, yüzde 20’si ise 120-180 gün arasında okula devamsızlık yapmıştır. Ortalama devamsızlık gün sayısı 67’dir. Çocukların yüzde 85.7’si okula devamsızlığın nedeni olarak “mevsimlik ve gezici tarım işçiliği” cevabını vermektedir(s.14).

Anahtar kelimeler:

Şeker pancarı tarımında çocuklar, çocuk emeği, tarımda çocuk emeği, tarımda çocuk işçiler.