Uzaklara Giden Yol: Bir Çocuk Askerin Anıları

Çalışmanın adı: Uzaklara Giden Yol: Bir Çocuk Askerin Anıları

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Ishmael Beah

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: Mart 2008, İstanbul.

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 253

Amaç: Çocuk askerlik konusunda gerçek bir hayat hikayesini gözler önüne sermektedir. Sıradan bir çocuğun ölüm makinesi haline getirilmesi sanıldığı kadar zor değildir.

İçerik: Kitap 21 kısa bölümden oluşmaktadır. Afrika’nın batısında yer alan Siera Leon’da geçen çocukluk günleri anlatılmıştır. Sıradan bir çocuk olan 12 yaşındaki Ismael Beah, ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Tıpkı dünyadaki diğer yaşıtları gibi müzik dinlemekte, futbol oynakata, okula gitmekte ve arta kalan vakitlerinde arkadaşlarıyla zaman geçirmektedir. Siera Leon dünyanın en zengin elmas yataklarına sahiptir. Liberya tarafından desteklenen RUF adlı devletle çatışma halinde bulunan örgüt, elmas madenlerini kontrol etmekte ve köyleri basarak insanları öldürmektedir. Masum insanları öldürmek için ise zorla kaçırılan çocuklar kullanılmaktadır. Ishmael Beah’ın köyü de bu saldırılardan birine maruz kalmış ve ailesi kaybolmuştur. Köyünden kaçan Ishmael, arkadaşlarıyla birlikte yollara düşer. Barınmak ve yiyecek bulmak için girdikleri her köyde insanlar, grup halinde dolaşan çocuklara kuşku ve korku ile yaklaşmaktadırlar. Çocuk askerler, gruplar halinde dolaşmakta ve bu şekilde köylere girerek topladıkları haberleri asker ağabeylerine götürmekte ve ardından köye gelen çocuk askerler, herkesi kurşun yağmuruna tutmaktadırlar. Sonunda girdikleri bir köyde RUF adlı gerilla örgütle savaşan devletin resmi güçleri ile karşılaşırlar. Ailelerinden uzakta, sefil ve perişan halde yaşamanın sebebi olarak gördükleri bu örgütten intikam almak istemektedirler. Sonunda onların da ellerine birer silah tutuşturulur. Kokain ve barut karışımı uyuşturucunun onlar da bağımlısı olmuşlardır artık. Ailelerini öldüren RUF militanlarından öç almak için savaşmaya başlarlar. Artık onların da diğer çocuk askerlerden farkı kalmamıştır. Girdikleri her köyü yağmalamakta, RUF gerillaları ile birlikte herkese ateş açmakta ve insanları su içer gibi rahatça öldürmektedirler. Sonunda UNICEF temsilcileri tarafından bulunan çocuklar rehabilite edilmek üzere başkent Freetown’a götürülürler. Sıkıntılı günlerin ardından New York’a giden Ishmael burada lise eğitimini tamamlar ve üniversiteye devam eder.

Yöntem: Gerçek hayatta yaşananlar hikaye edilmiştir.

Alıntı: Gündüzleri köy meydanında futbol oynamak yerine, köyün çevresindeki nöbet noktalarında nöbet tutuyor, marihuana içiyor, her zaman masanın üzerine yayılmış duran kokain ile barut karışımı brown brown’ı burnuma çekiyordum; ayrıca artık bağımlısı olduğum beyaz kapsüllerden de alıyordum. (s.134)

Anahtar kelimeler: Çocuk askerler, elmaslar, madde bağımlılığı, UNICEF

 

 

Sunal, O.(2007); “5-6 Şubat 2007 Paris Konferansı ve Çocuk Askerler”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:91, Mart-Nisan

Sunal, O.(2007); “5-6 Şubat 2007 Paris Konferansı ve Çocuk Askerler”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:91, Mart-Nisan.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Son zamanlarda dünya medyasının da oldukça ilgisini çeken, çocuk askerler konusunun tarihçesi, oldukça eskidir. 2007 yılında gösterime giren ‘Kanlı Elmas’ filminden sonra ticaret, sefalet, küreselleşme, sömürü gibi kavramlar tekrar tartışılmaya başlanmıştır. Paris konferansı ise, pırlanta ticareti yoluyla elde edilen gelirin doğrudan silah satın almak için harcandığı Afrika’daki durumu gözler önüne sermek ve bu silahların çocuklar tarafından kullanımını engellemek için yapılmıştır. ILO’nun 182 sayılı ‘Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri’ Sözleşmesi’nde çocuk askerliği, bu kabul edilemez işler arasında sayılmıştır.

Makaleden bir Alıntı:

Çocuk askerler konusu 1990’lı yıllarda özellikle Afrika’da ve diğer kıtalarda yaşanan savaşlar, iç savaşlar, ve çatışmalar artınca Birleşmiş Milletler’in ve Birleşmiş Milletler Ulusulararası Çocuk Fonu’nun dikkatini çekmeye başladı. Bu savaşların ve iç karışıklıkların önemli bir bölümü, son derece yoksul insanların yaşadığı gariban ülkelerde gerçekleştiği için, silahlı gruplar; kandırmak, kaçırmak, korkutmak ve şiddet uygulamak yoluyla 100.000’lerce çocuğu kolayca silah altına aldı. Kız-erkek bütün çocuklar, farklı işlerde zorla kullanılmaya başlandı. 6-7 yaşında, neredeyse bebek sayılabilecek kadar küçük çocuklar; mayın döşemek, haber getirip götürmek, yemek yapmak ve daha da önemlisi ellerinde silahla savaşmak için kullanılıyordu. Kız çocuklar ise, küçücük yaşta askerlerle zorla cinsel ilişkiye girmeye zorlanıyor ve sömürülüyordu.

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk askerler, elmaslar, Afrika, silah tüccarları, küreselleşme, çocuk sömürüsü, çocuklara cinsel taciz