Fidan, F.(2004); “Çalışan Çocuklar Olgusuna Sosyo-Psikolojik Bakış: Sanayide Çalışan Çocuklar Örneği”, Trakya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, Haziran

Fidan, F.(2004); “Çalışan Çocuklar Olgusuna Sosyo-Psikolojik Bakış: Sanayide Çalışan Çocuklar Örneği”, Trakya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, Haziran.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 14

Kapsam:

Araştırma; çocuk işgücünü, çocukların neden ve nerede çalıştıklarını ve bu problemin nasıl çözülebileceğini ortaya koymaktadır. Öncelikle çocuk emeği olgusu ele alınmış ve çocuk işçiliğinin iktisadi, sosyal ve kültürel açıdan nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise çalışan 140 çocuk üzerinde yapılan anketten elde edilen bulgular, ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Makaleden bir Alıntı:

Çocukluk, genel yaşam içerisinde kısa bir dönemi ifade etmektedir. Ancak bütün yaşama etkisi açısından bu dönemin oldukça büyük yansımaları olmakta, yetişkinlik döneminin temelini oluşturmaktadır. Bu evreyi sosyal, fiziksel ve psikolojik özelliklerinin belirleyiciliğinde içinde bulunduğu dönemin gereklerini bütünsellik içerisinde tam anlamıyla yaşamayan bir çocuğun gelecekteki yaşamında da tatminli olabilmesi zor görünmektedir. Çocuk açısından hayatın ileri evrelerine ait etkinlik ve sorumluluk alanına gereğinden çok evvel giriş manasına gelen çalışma, sıralı ve düzenli yaşama sürecinden kopuşu ifade etmektedir. Erişkin insana ait faaliyet alanında etkinlik gösteren çocuk, gelecekte bu dönemin izlerini yansıtacaktır. (s.46)

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk işçiler, sosyo-psikolojik özellikler