Fişek,A.G.(2010); “Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:110,Mayıs-Haziran. s,2.

Fişek,A.G.(2010); “Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:110,Mayıs-Haziran. s,2.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:-

Kapsam:

Küreselleşme ile birlikte pek çok tanımın değiştiği gibi çocuğa bakış açısıda değişmektedir. Makalede Kurtuluş Savaşı yıllarına ve günümüze dair çocuk ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilerek çocuğa bakış açısına değinilmektedir. Çocuk Esirgeme Kurumuna  ve I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi çerçevesinde çocukların beklentilerine yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 1994 yılında yaptığı ilk Çocuk İşgücü Anketi’nde çalışan çocuk sayısı 4 milyon olarak saptanmıştı. Yine aynı Kurum’un 2006 yılında yaptığı ankette ise, bu sayı yarı yarıya düşmüş olarak göründü. Ama gözlemler bunu doğrulamıyor. Yine gözlemler, zaten “gözden uzak olan” çocuk çalışmasının, giderek daha da gözden uzaklaştığını ve sokak aralarına kaydığını; okul dışı zamanı kullanan çocuk sayısının çok daha fazla arttığını göstermektedir. İşte dönüşüm denilen bu… Küreselleşme her alana el atıyorve onu dönüştürüyor. Ama küreselleşme demek, zenginliklerin bir avuç egemene, yoksulluğun herkese yayılması demektir.

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuklar, çocuk bayramı, sosyal güvenlik, Çocuk Esirgeme Kurumu