Karadoğan, E.(2010); “Çocuk, Şiddet, İnsan Kaçakçılığı?”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:112,Eylül-Ekim.S,2-4.

Karadoğan, E.(2010); “Çocuk, Şiddet, İnsan Kaçakçılığı?”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:112,Eylül-Ekim.S,2-4.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 3

Kapsam:

Makalenin giriş kısmında; 2003 yılında bağımsız uzman Prof. Paulo Sergio Pinhero Birleşmiş Milletler adına “Çocuğa Yönelik Şiddet” konulu bir araştırma yaptığına, bunun sonucunun Dünya üzerinde çocuğa yönelik şiddet konusunun geniş bir yayılım alanı bulduğuna ve bir çok ülkede bu konuda düzenlemeler yapıldığına değinilmektedir. Ancak, çocuğa yönelik şiddetin; kız çocuklarını sünnet etme, çocuklara ağır cezalar veren hukuk sistemleri, çocukların seks ticareti haline gelmesi şeklinde kendini gösterdiğine değinilmektedir. Makalenin sonuç kısmında dünyadan çocuklarla ilgili haberlere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Çocuklara ağır cezalar verilmeye devam ediliyor. Geçen yıl sadece İran’da 346 çocuk idam edildi. İran, Çin’den sonra çocuklara en fazla ölüm cezası veren ikinci ülke. Uluslararası Af Örgütü İran’ın çocuk cezalandırmadaki aşırılığına dikkati çekiyor. Uzmanlar, tanık olduğumuz küresel ekonomik krizin Asya’da, çocuk ve gençlerin seks ticaretinin kurbanı olmalarının önünü iyice açmış olduğuna dikkati çekmektedirler. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornographand Trafficking of Children for Seksual Porpuses- Çocuk Fuhuşunu, Pornosunu ve Cinsel Amaçlar için Çocuk Kaçırılmasını Engelleme Derneği) yayınladığı bir raporda, artan yoksulluk, sosyal hizmetlere ayrılan bütçelerin azaltılması, hedef ülkedeki sıkı/katı göç yasaları çocukların hassaslığını arttıran faktörler olarak ortaya konmaktadır (s.2).
Çocuk kaçakçılığını bir diğer yansıması da ırkçı söylemlerin artması olarak gösterilmektedir. Örneğin, Avrupa’da bulunan Roma Komitesi sık sık çocuk kaçakçılığının suçlularına ve mağdurlarına vurgu yapmaktadır. Çocukları Koruyun (Save the Children) oluşumunun haberine göre, “insan kaçakçılığı kavramı, toplumun mevcut sosyal dışlanmışları üzerindeki suç faaliyetleri, geleneksel uygulamaları ve hayatta kalma stratejileri arasındaki ayrımı belirsizleştirmek için kullanılmaktadır”(s.3).

 

Bazı Anahtar Sözcükler:

ECPAT, çocuğa yönelik şiddet, çocuk kaçakçılığı, cinsel istismar, Afrikalı çocukların günü