(2012) “Fındık Tarımında Çocuk Emeği Konusunda İyi Uygulama Örneği (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:124,Eylül-Ekim.S,6-7.

(2012) “Fındık Tarımında Çocuk Emeği Konusunda İyi Uygulama Örneği (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:124,Eylül-Ekim.S,6-7.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

Makale; fındık tarımında çocukların işçi olarak çalıştırılmalarını önlemek amacıyla Giresun Ziraat Odası (GZO) ‘nin  ‘Gülen Çocuk’  projesi ve fındık tarımından uzak tutulacak çocuklara yönelik uygulamalar ele alınmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Giresun Ziraat Odası Başkanı Akbaşlı, çocukların bahçelerden uzak tutulması, fındık tarımında çocuk emeğinin olmaması için, hem üreticilerin ve hem de çocukların eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan çalışmalarda, özellikle ilimizdeki 13 ilçemizde 100 bin üreticimize gerek yasaların, anayasaların, Türkiye ́nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların metinlerini anlatıp öğretilmektedir. Bu çerçevede 3.000 broşür dağıtılmıştır. Üretici çiftçilerimize, çocuk işçiliği konuşunda, basın demeçleri, radyo ve televizyon programları ile ulaşılmaktadır. Ağustos ayında başlayacak olan, fındık toplama döneminde, fındık üreticisi çiftçilerin, hasat zamanı bahçeleri ziyaret edilerek çocuk çalıştırmadıklarının yerinde saptanması, kendilerinin pazara götürdükleri fındıklarıyla satış esnasında gurur duymalarının sağlanması planlanmakta. Çiftçilerimiz göğüslerini gere gere ‘Bizim ürünlerimizde çocuk emeği yoktur’ demelidirler. Hatta her biri bahçelerine “BİZİM BAHÇEDE ÇOCUKLAR ÇALIŞMIYOR” yazılı pankart asmalıdırlar(s.6-7).

 

Bazı Anahtar Sözcükler:
Fındık tarımında çocuklar, tarımda çocuk emeği,