Sunal, O.(2009); “Gelenekler ve Cehalet, Küresel Sömürü İle Elele”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:107,Kasım-Aralık. s,2-3.

Sunal, O.(2009); “Gelenekler ve Cehalet, Küresel Sömürü İle Elele”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:107,Kasım-Aralık. s,2-3.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Makalede; “Küresel Krizin Bir Faturası: Artan Çocuk Fuhuşu -Şeker Kamışı ve Çocuk İşçiler: Bolivya Örneği -Zimbabve: Bakire Bağışı veya ‘Kuripa Ngozi’”başlıkları ile  çocuk emeği ve çocuk sömürüsüne ilişkin dünyadan  güncel haberlere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Şeker kamışının diğerlerinden farklı bir avantajı var: Nisan ayından kasım ayına kadar süren uzun hasat nedeniyle
sağladığı gelir. Güneydoğu Bolivya’da, Bermejo bölgesi de, fakirliğin hüküm sürdüğü yerlerden biri.  Ağır hasat işleri, hala elle yapılıyor. Yaşları 7 ve 17 arasında değişen çocuklar, ekinleri tutuşturuyor ve daha sonra kamışları baltalıyor. Ardından başları kesilen kamışlar çatıldıktan sonra taşıma için yükleniyor.(s.3)
Zimbabve: Bakire Bağışı veya ‘Kuripa Ngozi’
Ailelerinin yanından alınarak evlendirilen ve erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlanan ve Shona dini adetlerine
göre ruhları yatıştırmak için kullanılan 5 genç kız acı bir gerçekle karşı karşıya. Manicaland bölgesinden gelen kızlar, okullarını bırakmak durumunda kalarak zorla evlendirildiler, genç yaşta eş ve anne olmanın yükünü omuzlarına aldılar ve sebze satıcısı olarak fakir bir yaşamın içinde kalmaya mahkum oldular.(s.3)

 

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk fuhuşu, çocuk sömürüsü, tarımda çalışan çocuklar, eğitim, okullaşma, ECPAT