Şimşek,Z.,Koruk,İ.(2009); “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinden Biri; Mevsimlik Göçebe Tarım İşçiliği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:105,Temmuz-Ağustos. s,7-8.

Şimşek,Z.,Koruk,İ.(2009); “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinden Biri; Mevsimlik Göçebe Tarım İşçiliği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:105,Temmuz-Ağustos. s,7-8.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:12

Kapsam:

Dünya genelinde tarım sektörü oldukça yaygındır. Tarım sektöründe çalışanların büyük bir çoğunluğu da yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Makale; mevsimlik göçebe tarım işçiliğini, tarımda çocuk işçileri ele almakta ve çocuk işçilerin yaş aralığına göre iş bölümüne değinmektedir. Mevsimlik göçebe tarım işçisi çocukların yaşadıklarını iki çocuğun gözünden saha çalışması ile anlatmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Tarım işçisi aileler açısından, çocukların tarım alanlarına götürülmesi, çocuklarına bakacak kimsenin olmaması nedeniyle bir zorunluluk, yaşı büyük olanların tarla işlerinde, daha küçük yaşta olanların ise bulaşık, çamaşır ve kardeş bakımı gibi işlerde çalıştırılması olağan bir durum olarak görülmektedir. Başka bir deyişle göçebe tarım işçisi ailelerde her yaşta çocuk emeği tarım alanlarında kullanılmaktadır.

Bazı Anahtar Sözcükler:

Mevsimlik göçebe tarım işçileri, tarımda çocuk işçiler, eğitim, dezavantajlı gruplar