Alphan,Y.(2007); “Yaralı Küçük Kalpler”,Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:90,Ocak-Şubat.

Alphan,Y.(2007); “Yaralı Küçük Kalpler”,Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:90,Ocak-Şubat.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

14 Aralık Dünya Çocuk Gününde çocuklara verilebilecek en güzel aramağan ne olabilir? Buna yanıt arayan ve dünya genelinde çocukların sömürü alanı olan çocuk askerler, çocuk pornosu gibi sorunlarına vurgu yaparak çocukların karşılaştığı bir çok soruna değinmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

14 Aralık Dünya Çocuk Gününde çocuklara verilebilecek en güzel armağan ne olabilirdi? Verilebilecek en güzel armağan bazıları için, ailesiyle güvenli koşullarda insanca yaşama olanağı bulmak, kimileri için ailelerinin yeterli gelire kavuşması ve çalışmak zorunda kalmayıp okula gitme fırsatını yakalayabilmeleri; bazıları içinde kendisine sevgiyle uzanan bir çift el. Savaşın, şiddetin, istismarın ve her tür ayrımcılığın son bulduğu bir dünya ise belkide hepsi için verilebilecek en güzel armağan. Onlara bu armağanları bir anda veremesek de, çocukların mutluluğu adına çaba gösteren insanlar var oldukça gülümseyen çocuklarla dolu daha güzel bir dünya için hiçbir zaman umutsuz olamayız.

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk askerler, küreselleşme, çocuk sömürüsü, çocuklara cinsel taciz,