Sunal, O.(2010); “Çocuklarımızın Sesini Kestiler”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:108,Ocak-Şubat. s,4-5.

Sunal, O.(2010); “Çocuklarımızın Sesini Kestiler”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:108,Ocak-Şubat. s,4-5.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:-

Kapsam:

Makalede;”Özbekistan’da Çocuk İşçiliği Konusunda Yasal İlerleme-Uganda’lı İsyancılar, Çocukları da Hedef Alıyor” başlıkları ile yasal düzenlemelere ve çocuk sömürüsüne ilişkin dünyadan  güncel haberlere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Buna göre, ILO’nun Asgari Yaş Sözleşmesi kapsamında ulusal bir hareket planı oluşturulacak. Konuyla ilgili sözleşmeler 2008 yılının Mart ayında Özbekistan tarafından imzalanmıştı. Yeni düzenlemede, çocuk işçi çalıştırılanlar, asgari ücretin 5-10 katı bir para cezasına çarptırılacak. Çocukların ruhsal, bedensel ve sosyal sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen işlerde çalıştırılmaları bu uygulamalarla engellenmeye çalışılacak(s.5)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk sömürüsü, çocuk asker,