Sunal, O.(2009); “Küreselleşmenin Aynası: Çocuk Bakışları”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:102,Ocak-Şubat .S,2-3.

Sunal, O.(2009); “Küreselleşmenin Aynası: Çocuk Bakışları”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:102,Ocak-Şubat .S,2-3.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Bu makalede; Zimbabve’de ki kolera, Srilanka’da çocuk askerler sorunu, savaş mağduru Filistinli çocuklar küreselleşmeninin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Sosyal güvenlik sistemleri, insanları yaşamlarında karşılaşmaları muhtemel olan sosyal ve ekonomik tehlikelere
karşı korurlar. Hastalık, işsizlik, yaşlılık, yoksulluk ve diğer bazı durumlar sosyal açıdan bir risk oluşturmaktadır.
Bu risklerle, toplumda herkes karşılaşabilir. Ancak sosyal eşitsizliklerin yoğun olarak görüldüğü ülkelerde, nüfusun
çok önemli bir bölümü, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmek için gerekli olan asgari imkanlara bile sahip değilken, kurumsal bir sosyal güvenlik anlayışı hayata geçirilemez. Temel kamusal hizmetlerin gelişmediği ülkelerde ne yazık ki, insanları yaşamda tutabilmek bile, büyük bir başarı haline dönüşmektedir. Sıradan hastalıklarla bile savaşmak konusunda aciz durumda olan bir ülkeden, yaşam kalitesini arttırıcı ve genel refah seviyesini yükseltici, toplumun bütününü kapsayan sosyal güvenlik önlemleri alması beklenemez.(S.2-3)
UNICEF’in verdiği bilgilere göre 1.500 çocuk asker, Tamil İsyancıları tarafından savaştırılıyordu. Ancak bu sayının gerçekte 5.000’den fazla olduğu düşünülüyor.(s.3)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Küreselleşme, sosyal güvenlik, sosyal politikanın gelişmemesinin sonuçları, çocuk askerler