Yılmaz, F.;Göçen,S.;Yılmaz,F.(2013); “Sokakta Çalışan ve Çalışmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere İlişkin Algıları”, E-uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi ,Cilt 4, Sayı; 1,s.82-99.

Yılmaz, F.; Göçen,S.;Yılmaz,F.(2013); “Sokakta Çalışan ve Çalışmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere İlişkin Algıları”, E-uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı; 1, s.82-99.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 52

Kapsam:

Makalede sokakta çalışan ve çalışmayan ilköğretim öğrencileri ile yapılan araştırmaya yer verilmektedir.

Makaleden Bir Alıntı:

Araştırma sonuçlarına göre, sokakta çalışmayan öğrencilerin, en çok olumlu görüş bildirdikleri değerler, adil olma ve
sağlıklı olmaya önem verme değerleri iken; sokakta çalışan öğrencilerin en çok olumlu görüş bildirdikleri değerler, barış ve duyarlılık değerleridir(s.94).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, eğitim.