Akpınar, T.(2012) “Karanlığın Pençesinde Kız Çocukları”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:125,Kasım-Aralık.S,18-19.

Akpınar, T.(2012) “Karanlığın Pençesinde Kız Çocukları”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:125,Kasım-Aralık.S,18-19.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 9

Kapsam:

Makale; Çocuklara, kız çocuklarına yönelik sömürünün pek çok boyutuna değinilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Çocuğun toplumsal olarak bu savunmasız konumu, ona, kurulu bir toplumsal yapıdaki bozukluklar ve çarpıklıklar karşısında çok ağır bedeller ödettirmekte ve geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açmaktadır. Kafamızı kaldırıp
etrafımıza baktığımızda çocukların çocuk işçiler, çocuk askerler, çocuk gelinler, okula gönderilmeyen çocuklar, açlıktan ölen çocuklar, sokaklara terk edilen çocuklar ve daha birçok biçimde bu bedeli öderkenki hallerini hemen fark edebiliriz. İçine doğduğu sosyal yapı onun şansı olabildiği gibi, suçu da olabilmektedir. Böyle bir suçun cezası da daha baştan müebbet olarak bellidir. Bu yazı, tek suçu insanlıkdışı karanlık koşullarda dünyaya gelmek olan çocukların hikayesini konu almaktadır. Söz konusu olan çocuk işçilik, yoksulluk yada savaşların veya doğal afetlerin çocuklar üzerindeki etkileri değil, yalnızca ve yalnızca, amiyane tabirle, zır cehaletin çocukları maruz bıraktığı … dır (Ne olduğuna ilişkin uygun bir söz bulamadım) (s.18).

 Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk sömürüsü, çocuğa yönelik şiddet, sosyal yapı, kız çocuklarının sünnet edilmesi,