Servet,G.(2012) “Adalet ve Çocuk”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123,Temmuz-Ağustos.S,2.

Servet,G.(2012) “Adalet ve Çocuk”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123,Temmuz-Ağustos.S,2.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 3

Kapsam:

Adalet  ve kapitalizm kavramları ile çocuk işçiliğine değinilmektedir.
Makaleden bir Alıntı:

Çocukluğu elinden alınmış bir “çocuk” ile çocukluktan çıkmak için liseyi, belki de üniversiteyi bitirmeyi bekleyen
bir diğeri için adalet kavramı aynı anlama gelebilir mi? Başyargıcın kararları, adaletin göreli olduğunu ortaya koymuyor mu? Nasıl her on yaşındaki kişi çocuk olamıyor ve de kalamıyorsa, herkesi kucaklayan bir adalet de olamıyor işte. En azından günümüz dünyasında bu böyle! “12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” diye bir günün olmadığı bir dünyada yaşamak dileğiyle(S.2).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk işçilik ile mücadele günü, yoksulluk,çalışan çocuk.