Sunal,O.(2007); “20 Kasım Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 18. Yıldönümünde Dünya Çocuklarının Durumuna Bir Kuşbakışı”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:95, Kasım-Aralık,s.2-3.

Sunal,O.(2007); “20 Kasım Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 18. Yıldönümünde Dünya Çocuklarının Durumuna Bir Kuşbakışı”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:95, Kasım-Aralık,s.2-3.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Çocuk haklarına dair sözleşmeye, bu sözleşmenin gerekliliklerine ve uygulanışına değinilmektedir.

 

Makaleden Bir Alıntı:

Çocukların gelişimine koşut olarak, bu hakların çocuklara verilmesi, öğretilmesi ve gerektiği zaman anlama düzeyine uygun olarak aktarılması da yine 5.madde gereği anne ve babanın görevleri ve sorumluluğu arasındadır. Çocukların yaşına uygun olarak bu haklardan çocukların faydalanmalarını ve onların bu hakların varlığının bilincinde olarak olgunlaşmalarını sağlamak da yine de aileye düşmektedir. Sözleşme; ırk, cinsiyet, din, köken ve dil gözetmeksizin bütün dünya çocuklarının aynı haklardan faydalanmaları gerektiği üzerine temellendirilmiştir. Çocuklar, bütün dünya toplumlarının korunmaya en muhtaç olan ve en kırılgan bireyleridir. Bu nedenle, özel haklar çerçevesinde korunmalıdırlar. Bütün çocuklar, haklarını öğrenmelidirler.

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk hakları, okullaşma oranları