Şahinli, A.M.; Şahbaz, N.(2013); “Çocuk İşgücü Potansiyeli: Türkiye, Kent, Kır”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, s.29-46.

Şahinli, A.M.; Şahbaz, N.(2013); “Çocuk İşgücü Potansiyeli: Türkiye, Kent, Kır”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, s.29-46 .

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 21

Kapsam:

Çalışmada, Ekim 1994, Ekim 1999 ve 2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun yapmış olduğu çocuk işgücü anketi sonuçlarından yararlanılarak çocuk işçiliğinin potansiyeli incelenmiştir.

Makaleden Bir Alıntı:

Türkiye ve kent bazında çocuk sayısında artış mevcutken, kır bazında azalış söz konusu olmuştur. 15-17 yaş grubunda çocuk sayısında Türkiye ve kır ayrımında düşüş gözlenirken, kent bazında artış gözlenmiştir. Tüm yaş gruplarında istihdam edilen çocuk sayısında düşüş mevcutken, ev işlerinde çalışan çocuk sayısında yükseliş mevcuttur. Çalışmayan çocukların sayısında tüm yaş gruplarında azalış söz konusu olmuştur (s.38).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk işgücü, çocuk emeği.