Karaman,B.,Özçalık,M.,(2007),”Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu:Çocukİşgücü”,Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 2007,Cilt:14,Sayı:1,ss.25-41 .

Karaman,B.,Özçalık,M.,(2007),”Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu:Çocukİşgücü”,Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 2007,Cilt:14,Sayı:1,ss.25-41 .

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 39

Kapsam:

Çeşitli ülkeler ve Türkiye’den gelir dağılımı verilerine değinilerek gelir dağılımındaki  eşitsizlik sonucu ortaya çıkan çocuk işgücüne değinilmekte be çalışan çocukların sorunlarına ve çözüm önerilerine değinilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:
Türkiye’de çocukların çalışmasının başlıca sebebi yoksulluktur.Yoksulluk ise bozuk gelir dağılımı ve asgari ücretin yetersizliği, işsizlik,kaynakların prodüktif kullanılmaması, hızlı nüfus artışı, kayıt dışı ekonomi,teknolojik gelişmelerin sağlanamaması, bölgelerarası gelişmişlik farkı ve göç gibibirçok farklı soruna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır(ÇSGB,Çalışan ÇocuklarınEğitime Yönlendirilmesi –İzmir Projesi Raporu, 2005: 16 ve Karabulut, 1996: 7).(s.33).
 Bazı Anahtar Sözcükler:
Gelir Dağılımı, Çocukİşgücü, Temel Eğitim,yoksulluk.