Isparta merkez küçük sanayi sitesi oto tamirhanelerinde çalışan çoçuk işçilerin sosyodemografik özelliklerinin ve işyerinde karşılaştıkları şiddetin belirlenmesi

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Isparta merkez küçük sanayi sitesi oto tamirhanelerinde çalışan çoçuk işçilerin sosyodemografik özelliklerininn ve işyerinde karşılaştıkları şiddetin belirlenmesi.

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Hakan Türkoğlu

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2009, Isparta (Süleyman Demirel Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili:  Türkçe

Sayfa Sayısı: 105

Amaç:

 

İçerik:

Giriş kısmında çalışan çocuk tanımlanmakta, göç ile birlikte çocuk işçiliği, şiddet gibi tanımlara yer verilmektedir. Çalışmanın gelişme kısmında izlenen metoda ve alan araştırmasına yer verilmek

Yöntem:

Alan araştırması kullanılmaktadır.

Alıntı:

Herhangi bir şiddet türüyle karşılaşan çocuklarda bu şiddetin çocuğun ruhsal sağlığında çeşitli boyutlar da etkilenmeye yol açar. Önlenemeyen şiddet iş verimliliğini düşürür, başarıyı engeller, depresyona neden olur (97). Bizim araştırmamızda da şiddetle karşılaşanların %37.2 sinde GSSA’ne göre hafif ve ya ağır düzeylerde depresyon bulunmuştur. Ancak şiddetle karşılaşanlarda, karşılaşmayanlara göre depresyon görülmesinin anlamlı derecede fazla olmaması, toplumun, ustaların olduğu gibi çalışan çocukların da şiddetin normal bir şey olduğu düşüncesiyle şiddetle yaşamaya alıştıklarını bize düşündürmüştür. Ayrıca çocukların ev ortamında ailelerindende şiddet görüyor olabilecekleri, o yüzden işyerinde kaşılaştıkları şiddeti anormal olarak görmedikleri de düşünülebilir. Nitekim ülkemizde yapılan bir araştırmada ailelerin %58.3’ünün çocuklarına şiddet uygulamakta olduğu ve bunun daha çok baba kaynaklı olduğu belirtilmektedir. Bu şiddetin tipleri araştırıldığında %21.4 fiziksel ,%8.3 sözle %28.6 ı fiziksel ve sözle şiddete uğradığı bulunmuştur (s.72).

 

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuk, çocuk emeği.