Çocuklar için İşyerlerinde Özel Risk Faktörleri

Çalışmanın Adı: Çocuklar için İşyerlerinde Özel Risk Faktörleri

 

Çalışmanın Türü: Rapor-Araştırma

 

Çalışmanın Yazarı: A.Gürhan Fişek

 

Çalışmanın Sunuluş-

Basım Yılı ve Yeri: 1985, Ankara

 

Çalışmanın Dili: İngilizce

 

Sayfa Sayısı: 46

 

Amaç: Kır ve kentte çalışan çocuklar konusunu irdelemek ve iş sağlığı ve güvenliği açısından tarım, inşaat ve üretim sektöründe çalışan çocukları değerlendirmek.

 

İçerik: Araştırma 3 ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım durumun retrospektif değerlendirmesinden oluşmaktadır. Temel veriler şu anda çalışmakta olan yetişkin işçilere yöneltilmiş olan retrospektif sorulara verilen yanıtlardan derlenmiştir. İkinci kısım ise çocuk olan ve çalışan işçilere yönelik yapılmış olan sorulara dayanmaktadır. Üçüncü kısım ise 3 ayrı ayrı sektörde çalışma koşulları konusunda yapılmış olan araştırmalara dayanmaktadır.

 

Yöntem: Retrospektif soru sorma yöntemi kullanılmıştır.

 

Alıntı: Bir ücret karşılığı çalışmaya başlama, genellikle 13 yaş ve yöresinde başlar. Tarımsal alanda ücretli emek piyasasındaki kısıtlılıklar, ailece kentlere doğru göç etmeyi özendiren en önemli etmenler arasındadır. (s.32)

 

Bazı Anahtar Sözcükler: küçük ve orta boy işletmeler, işçi sağlığı iş güvenliği, tarımda çocuk işçiler